Loading...
BESPLATNO TESTIRANJE IQOS UREĐAJA NA 15 DANA. PRIJAVITE SE.
*
*
*
close

Alternative bez duhanskog dima

Doživite duhan bez dima i pepela uz IQOS uređaje za zagrijavanje duhana.

Odrasli pušači danas imaju mogućnost da istraže iskustva koja se razlikuju od pušenja cigareta. Ako ste odrasli pušač koji bi u svakom slučaju nastavio pušiti ili konzumirati druge nikotinske proizvode, a koji je zainteresiran za alternative pušenju i koji želi početi koristiti drugu vrstu proizvoda, u nastavku su informacije za vas.


Koja su to alternativna rješenja za cigarete?

Postoje dvije osnovne grupe alternativa pušenju: zagrijavanje duhana ili proizvodi koji se zasnivaju na principu „zagrijavanje a ne sagorijevanje” i elektronske cigarete.


Proizvodi koji rade na principu zagrijavanja duhana ili zagrijavanje duhana kao pusenje alternative bez duhanskog dima.

Uređaji za zagrijavanje duhana koriste pravi duhan koji se posebno obrađuje i oblikuje u patrone. Duhanske patrone se potom umeću u uređaj u kojem se duhan inovativnim tehnologijama zagrijava do određenih temperatura, ali nikada do temperature koja bi uzrokovala sagorijevanje duhana. Kao što je slučaj s elektronskim cigaretama, uređaji koji zagrijavaju duhan također ne proizvode duhanski dim. Neki uređaji za zagrijavanje duhana koriste vanjski izvor zagrijavanja, što znači da se duhanska patrona sve vrijeme zagrijava izvana. U tom slučaju, duhan nije prvi element koji se zagrijava, nego je to papir koji se nalazi oko duhanske patrone. To može utjecati na okus. Drugi uređaji koji rade na principu zagrijavanja a ne sagorijevanja, kao što je IQOS, sadrže keramičku oštricu sa zlatom i platinom. Duhanska patrona se stavlja direktno na oštricu koja zagrijava duhan iz sredine patrone. Zbog toga se, umjesto papira, prvo zagrijava duhan, što omogućava ujednačeno iskustvo i ispuštanje nepromjenjivog okusa.


Elektronske cigarete su alternativa pušenju
Elektronske cigarete su još jedna vrsta alternative pušenju, ali se u njima ne koristi pravi duhan. One predstavljaju električni proizvod koji zagrijavaju i isparavaju e-tekućine na različitim temperaturama – od 100°C do 250°C. Većina elektronskih cigareta radi na principu „fitilja i spirale”, pri čemu fitilj povlači e-tekućinu koja sadrži okuse i nikotin na spiralu kako bi se ona zagrijala i proizvela paru. Para se povlači iz uređaja putem muštikle. Nema duhanskog dima.

Elektronske cigarete se nazivaju i e-cigarete ili „sistemi za isparavanje”. Neke elektronske cigarete imaju sistem otvorene posude za tekućinu koja se može u potpunosti prilagođavati. Druge elektronske cigarete imaju zatvorene sisteme isparavanja, što znači da su jednokratne, punjive ili da sadrže patrone.


Po čemu se alternative bez duhanskog dima razlikuju od cigareta?

Osnovna razlika između alternativa poput elektronskih cigareta ili uređaja za zagrijavanje duhana i cigareta leži upravo u onome što omogućava tim alternativama da ne proizvode duhanski dim, a to je: nedostatak sagorijevanja ili gorenja duhana.

Cigarete se moraju zapaliti da bi se pušile, a paljenje cigarete uzrokuje sagorijevanje. Zapaljeni kraj cigarete može dostići temperature iznad 600°C, što uzrokuje sagorijevanje duhana, a poznato je i da to sagorijevanje uzrokuje većinu štetnih čestica koje se nalaze u duhanskom dimu.

S druge strane, alternative bez duhanskog dima, kao što su elektronske cigarete i zagrijavanje duhana, u potpunosti isključuju sagorijevanje. Kod elektronskih cigareta duhan se uopće ne koristi, tako da u svakom slučaju nema sagorijevanja. Kod proizvoda za zagrijavanje duhana, duhanske patrone se koriste u uređajima koji se zagrijavaju do određenih temperatura, ali ne uzrokuju sagorijevanje duhana. Naprimjer, IQOS zagrijava duhan do temperatura ispod 350°C. Zbog toga ne dolazi do stvaranja duhanskog dima, nego duhanske pare. Zbog nedostatka postupka sagorijevanja, IQOS ispušta 95% manje štetnih čestica u poređenju s cigaretama.* Međutim, nije nužno jednako smanjenju rizika od 95%. IQOS nije bez rizika.

Nepostojanje sagorijevanja u alternativama bez duhanskog dima donosi i nekoliko drugih prednosti – IQOS ne stvara pepeo, kao ni duhanski dim. Bez zapaljenog kraja, IQOS ne predstavlja rizik da ćete opeći nekoga u svojoj blizini ili da ćete spaliti odjeću ili namještaj. Pored svih dodanih prednosti alternative bez duhanskog dima, odrasli pušači mogu uz IQOS i dalje imati doživljaj pušenja pravog duhana i dobiti okus pravog duhana.

Za odrasle pušače koji traže druge vrste uživanja u duhanu, IQOS predstavlja bolji izbor u odnosu na nastavljanje pušenja cigareta. Važne informacije: IQOS nije bez rizika.


* „95% manje” predstavlja prosječno smanjenje nivoa raspona štetnih hemikalija (isključujući nikotin) u poređenju s dimom referentne cigarete (3R4F). Pogledati Važne informacije na IQOS.com