Loading...
BESPLATNO TESTIRANJE IQOS UREĐAJA NA 15 DANA. PRIJAVITE SE.
*
*
*
close
 Nazad

Česta pitanja (FAQ)

PRONAĐITE ODGOVORE

Tehnologija zagrijavanja a ne gorenja

IQOS predstavlja alternativu za odrasle pušače koji bi i inače nastavili da puše i koji žele da uživaju u pravom okusu duhana bez mnogobrojnih neprijatnosti cigareta, kao što su pepeo ili dim. Nije namijenjen ljudima koji su prestali pušiti ili nikad nisu pušili. IQOS i duhanske patrone nisu za maloljetnike. Za više detalja, molimo Vas pogledajte sekciju Važne informacije.

Da li će mi IQOS pomoći da prestanem pušiti?

Ne. IQOS nije uređaj za prestanak pušenja, niti je namijenjen kao uređaj za prestanak pušenja. Ukoliko ste zabrinuti za zdravstvene efekte pušenja, najbolji izbor je da prestanete koristiti duhan u potpunosti.

Kakav je proizvod IQOS?

IQOS je alternativa za odrasle pušače koji bi u suprotnom nastavili da puše i koji žele da uživaju u pravom okusu duhana bez mnogih od neželjenih efekata cigareta, kao što su pepeo i dim. On nije za ljude koji su prestali da puše ili nikada nisu pušili.

IQOS je naš najnapredniji bezdimni proizvod koji koristi sofisticiranu elektroniku da zagrije duvan umjesto da ga sagoreva kako bi ispustio paru sa ukusom koja sadrži nikotin.

IQOS i duhanske patrone nisu za maloljetne osobe (ispod 18 godina starosti).
Pogledajte odjeljak Važne informacije za detaljnije informacije.
https://ba.iqos.com/bs/proizvodi/iqos/informacije

Kakva je razlika između cigareta i IQOS?

IQOS je bolja alternativa pušenju zbog toga što zagrijava duhan umjesto da ga sagorijeeva. On pruža pravi ukus duhana bez vatre, pepela ili dima cigareta i sa manje mirisa.

IQOS emituje u prosjeku 95% niže razine opasnih kemikalija u poređenju sa cigaretama.*

Prelazak u potpunosti na IQOS predstavlja manji rizik po Vaše zdravlje od nastavljanja pušenja.

Važne informacije: IQOS nije bez rizika. On sadrži nikotin, koji stvara zavisnost.

* U poređenju sa duhanom referentne cigarete (3R4F). On ne mora nužno biti jednak smanjenju rizika od 95%.

Ako ste zabrinuti za uticaj pušenja na zdravlje, najbolja opcija za Vas je da potpuno prestanete da koristite duvan i nikotin.

Da li mogu da koristim cigarete sa IQOS uređajem?

Ne biste trebali. IQOS uređaj je dizajniran da radi isključivo sa duhanskim patronama, i obrnuto.

Samo njihovim zajedničkim korištenjem možete u potpunosti iskoristiti sve prednosti koje pruža i koje su dokazane od strane PMI science. Sve naše studije zasnovane su na korištenju IQOS uređaja sa duhanskim patronama.

Da li je korištenje IQOS-a sigurno/bez rizika?

Ne. IQOS nije bez rizika. IQOS emituje duhansku paru koja sadrži u prosjeku 95% niži nivo štetnih hemikalija u poređenju sa cigaretama*. Prelazak u potpunosti na IQOS predstavlja manji rizik od nastavljanja pušenja.

Važne informacije: IQOS nije bez rizika. On sadrži nikotin, koji stvara zavisnost.

* U poređenju sa duhanom referentne cigarete (3R4F). On ne mora nužno biti jednak smanjenju rizika od 95%.
Ako ste zabrinuti za uticaj pušenja na zdravlje, najbolja opcija za Vas je da potpuno prestanete da koristite duvan i nikotin.

Da li mogu da koristim IQOS unutra?

U slučaju da IQOS™ nije izričito reguliran, potrošači bi trebalo da poštuju pravila i koriste zdrav razum u vezi sa tim gde i u čijoj okolini koriste proizvod.
Sastav aerosola ovog proizvoda je značajno različit od sastava dima cigarete.
Odluku koja se tiče korištenja u zatvorenom javnom prostoru će morati da donesu vlasti.

U avionu: potrošači bi trebalo da traže dozvolu od zaposlenih u aviokompaniji. Većina aviokompanija trenutno ne dozvoljava pušenje ili korištenje alternativnih duhanskih proizvoda u svojim letelicama.

Korištenje IQOS uređaja na destinacijama za odmor

Dozvola za unos za duhanske patrone je slična kao za cigarete i razlikuje se od zemlje do zemlje.

Prije odlaska na odmor, dobro provjerite dozvole postavljene od strane odgovarajuće vladine agencije u zemlji u koju putujete.

Carinske vlasti u zemlji Vaše destinacije mogu osporiti višak dozvoljenog za unos i može oduzeti proizvod ili čak primjeniti kazne.

Putnici bi trebalo da provjere prije putovanja da li je unošenje duhanskih proizvoda u zemlju destinacije dozvoljeno.

Ako imam još neko pitanje, koga treba da kontaktiram?

Za bilo kakvu pomoć kontaktirajte Vašu Službu za korisnike:
Telefonom: 0800 2 12 12, Ponedjeljak - Subota 9:00h - 21:00h i Nedjelja 10:00h – 18:00h.
E-poštom: contact.ba@iqos.com
Facebook: https://www.facebook.com/iqos.bih/
Viber: https://iqos.buzz/iqos_ba

Da li je korištenje IQOS-a bez rizika?

Ne. Iako potpuni prelazak na IQOS predstavlja manji rizik za vaše zdravlje, IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Ako ste zabrinuti zbog uticaja pušenja na zdravlje, najbolje za vas je da prestanete sa korištenjem duhana i nikotina. Međutim, potpuni prelazak na IQOS je bolji izbor od nastavka pušenja.

Da li je nikotin štetan?

Nikotin izaziva zavisnost. Međutim, on nije glavni uzrok bolesti povezanih sa pušenjem. IQOS oslobađa nikotin na sličan način kao i cigarete. Naše kliničke studije pokazuju da je količina i stopa apsorbovanog nikotina, uporediva kada se koristi jedna duhanska patrona sa IQOS-om, sa onim kod pušenja jedne cigarete.

Kako se mjeri IQOS emisija za koju tvrdite da je u prosjeku smanjena za 95% u odnosu na dim cigarete 3R4F?

Procenat se odnosi na prosječno smanjenje nivoa određenih sastojaka prioritetnih za djelovanje poznatih javnozdravstvenih organizacija kao što su SZO i američka FDA koji su poredili duhansku paru koju oslobađa IQOS u poređenju sa dimom iz 3R4F referentne cigarete. Da bismo to postigli, sakupljamo duhansku paru i dim pod režimom Health Canada Intense za mašinsko pušenje (zapremina 55 ml, 2 sekunde trajanja izdisaja, 30 sekundi interval pušenja) koristeći poređenje na osnovu štapića. Proračuni redukcije isključuju nikotin.

Koji su to ukupni dokazi na koji se pozivate kada tvrdite da prelazak na IQOS predstavlja manji rizik od nastavka pušenja?

Ukupnost dokaza uključuje kliničke podatke PMI-a (sproveli smo 10 kliničkih studija sa hiljadama učesnika u SAD-u, Velikoj Britaniji, Japanu i Poljskoj), hemiju aerosola i podatke iz 18 nekliničkih studija. Ukupnost dokaza pokazuje da prelazak na IQOS u potpunosti, iako nije bez rizika, predstavlja manji rizik od štete u poređenju sa nastavljanjem pušenja cigareta.

Kako mjerite broj korisnika IQOS-a?

Koristimo PMI finansijske izvještaje ili procjene, IQOS korisničke panele i PMI istraživanje tržišta. Broj ukupnog broja korisnika o kome izvještavamo odnosi se na IQOS korisnike za koje PMI duhanske patrone predstavljaju najmanje 5% njihove dnevne potrošnje duhana u posljednjih 7 dana, dok se broj ljudi za koje procjenimo da su potpuno odustali od pušenja cigareta odnosi na korisnike IQOS-a koji su u potpunosti prestali sa pušenjem i za koje PMI duhanske patrone predstavljaju najmanje 70% njihove prethodne 7-dnevne potrošnje grijjanog duhana.

Na šta se odnosi ova 3R4F cigareta?

To je cigareta koju je samostalno dizajnirao Univerzitet u Kentuckiju u SAD-u za potrebe naučnog istraživanja. To je upoređivač koji se obično koristi u istraživanju duhana, a koji omogućava upoređivanje podataka određene studije sa podacima druge studije. 3R4F istraživačke cigarete nisu komercijalno dostupne potrošačima.

IQOS Uređaji

Da li je IQOS siguran kao elektronski uređaj?

IQOS držač i džepni punjač su dizajnirani da budu sigurni, kao elektronski uređaji, kada se koriste u skladu sa instrukcijama u uputstvu za korisnike.
Oba su u saglasnosti sa zahtjevima za elektronsku sigurnost potrošača EU koja je označena sa “CE" (Evropska usaglašenost) simbolima na ambalaži.
Za više detalja vidjeti uputstvo za korisnike

Šta da radim ako moj IQOS uređaj ne funkcioniše?

Ako Vaš IQOS uređaj ne radi, jednostavno izvršite resetiranje.
Još uvijek ništa? Kontaktirajte IQOS korisničku podršku Telefonom: 0800 2 12 12, e-poštom, Facebook-om ili Viber-om. Dostupno od: Ponedjeljak - Subota 9:00h - 21:00h i Nedjelja 10:00h – 18:00h.

E-poštom:contact.ba@iqos.com
Facebook: https://www.facebook.com/iqos.bih/
Viber: https://iqos.buzz/iqos_ba

ILI tražite pomoć u najbližoj IQOS prodavnici
[Sve IQOS prodavnice daju potporu u vidu garancije. Preusmjerite se na pretraživač prodavnica IQOS na ovom veb sajtu].

Šta su optimalni uvjeti za skladištenje IQOS uređaja?

Držite IQOS dalje od vode, direktnog sunca i/ili toplote.
Ne ostavljajte IQOS uređaj na duži period na vrućem mestu, kao što je unutar kola, pošto baterija ili elektronika mogu biti oštećeni ili značajno umanjenih funkcija.

Kako da čistim moj IQOS?

Možete lako očistiti svoj IQOS™ držač i poklopac u nekoliko koraka:
IQOS držač:

• Priprema
1. isključite svoj IQOS držač
2. sačekajte najmanje 30 sekundi da se grijač ohladi
3. uklonite poklopac
4. klizanjem otvorite svoj IQOS alat za čišćenje i provjerite da li je deformisan i bez čestica

• Ubacite čistač
1. pravim i nježnim pokretom ubacite IQOS alat za čišćenje dok ne dodirne dno komoru za zagrijavanje
2. nemojte još uvrtati

• Očistite
1. bez daljeg pritiska pri guranju, nježno uvrnite IQOS™ alat za čišćenje 2-3 puta
2. prestanite da uvrćete, i izvucite alat pravo iz držača
3. nježno tapnite držač i alat za čišćenje da biste uklonili ostatke duhana

• Završite – koristite IQOS™ štapiće za čišćenje za završni dodir.
1. umetnite IQOS™ štapić za čišćenje pravo duž komore
2. nemojte gurati ili udarati o grijač
3. ne pokušavajte da čistite grijač
4. u slučaju da se IQOS™ štapić za čišćenje, nemojte forsirati. Jednostavno koristite ponovno IQOS alat za čišćenje i ponovite gornje korake.

IQOS poklopac:
1. Očistite unutrašnjost IQOS™ poklopca sa vrha korištenjem IQOS™ štapića za čišćenje
2. Očistite dno poklopca korištenjem IQOS™ alata za čišćenje:
a. Ubacite IQOS™ alat za čišćenje dok ne dodirne dno poklopca
b. Bez dodatnog guranja, nježno uvrnite IQOS™ alat za čišćenje 2 - 3 puta
c. Prestanite da uvrćete i nježno tapnite i poklopac i IQOS™ alat za čišćenje da biste uklonili ostatke duhana.

Kako očistiti IQOS alat za čišćenje?

Nježno tapnite IQOS™ alat za čišćenje na površini i koristite krpu da biste se otarasili ostataka.
Ne čistite ga vodom da biste izbjegli kontakt elektronike IQOS™ držača sa vlagom.

Koliko često treba da čistim svoj IQOS?

Da biste osigurali optimalan ukus, preporučujemo da čistite svoj IQOS™ jednom dnevno. Možete čistiti i češće ako želite.
Redovno čišćenje Vašeg IQOS™ učinit će proces čišćenja brzim i glatkim.
Koristite samo originalne IQOS™ alate za čišćenje da očistite svoj IQOS™.

IQOS 3 DUO

Po čemu se IQOS 3 DUO razlikuje od prethodnih uređaja?

Novi IQOS 3 DUO ima najbrži i najjači držač u IQOS porodici.
Inspirisan našim kupcima, dizajniran je u skladu s Vašim potrebama da uživate u IQOS trenutku na svoj način:
- On omogućava da uživate u dvije uzastopne upotrebe bez ponovnog punjenja držača
- Brže punjenje držača omogućava Vam da se fokusirate na svoje uživanje i da ne brinete o ponovnom punjenju:
• Najmanje 2min 20sec brže od punjenja držača IQOS 2.4 Plus*
• Najmanje 1min 40sec brže od punjenja držača IQOS 3*
- On je domaćin našem IQOS ProtectPlus™ sustavu za bolju zaštitu i pouzdanost i NFC čipu za laku registraciju i pristup IQOS veb sajtu

*pod uvjetom da je IQOS 3 DUO držač u potpunosti napunjen prvi put ili kada je u potpunosti istrošen; i primjenljivo za punjenje IQOS 3 DUO držača od 0 do 1. To može zavisiti od uvjeta korištenja, životnog ciklusa baterije, vremenskih uvjeta i korištenja uređaja.

Kako mogu da provjerim razinu punjenja baterije?

Da biste provjerili razinu punjenja IQOS 3 Duo džepnog punjača, pritisnite i otpustite dugme džepnog punjača.

Svjetlo za status džepnog punjača će se uključiti na 3 sekunde da označi status baterije:
4 LED = više od 75% napunjena
1 LED = niska razina punjenja. Potrebno je punjenje

Koliko traje da se uređaj u potpunosti napuni?

Potrebno je oko 120 minuta da se potpuno napuni IQOS 3 DUO džepni punjač iz električne utičnice. Punite IQOS 3 DUO uređaj isključivo korištenjem IQOS AC adaptera i USB kabela.

Da li treba da uvijek punim svoju bateriju džepnog punjača u potpunosti?

IQOS 3 DUO uređaj ne zahtjeva punjenje u potpunosti da bi radio, međutim, mi preporučujemo da se uređaj u potpunosti napuni prije prve upotrebe.
Ako se IQOS 3 DUO džepni punjač u potpunosti napuni, možete koristiti držač do 20 puta.
Vrijeme punjenja punjača je važeće samo ako je IQOS 3 DUO držač u potpunosti napunjen prvi put ili nakon što je bio u potpunosti istrošen.

Da li mogu da punim IQOS 2.4/2.4+ držač IQOS 3 DUO džepnim punjačem i obrnuto?

Ne, novi IQOS 3 DUO džepni punjač je kompatibilan samo sa IQOS 3.
Ako umetnete IQOS™ 2.4+ držač u IQOS 3DUO džepni punjač, držač neće moći da stane zbog različite veličine.
Ako slučajno umetnete IQOS 3 DUO držač u IQOS™ 2.4+ džepni punjač, svjetla džepnog punjača će početi da trepere, međutim, držač se neće puniti.

Mogu li da koristim IQOS AC adapter i USB kabel iz prethodne verzije uređaja da bih punio IQOS 3 DUO uređaj?

Možete koristiti IQOS AC adapter iz prethodnih verzija uređaja.
Međutim, IQOS 3 DUO USB kabel ima USB-C port, koji je različit od porta IQOS™ 2.4+.

Kako mogu da resetiram svoj IQOS 3 DUO uređaj?

Možete jednostavno resetirati svoj IQOS 3 DUO uređaj pritiskom na i držanjem dugmeta džepnog punjača u trajanju od 10 sekundi (dok svjetla ne izblijede), a onda puštanja.
Sva statusna svjetla će se isključiti, zatreptati tri puta i onda progresivno blijedeti, potvrđujući resetiranje.

Kako provjeriti status držača za dostupna korištenja?

Možete provjeriti status držača (koliko korištenja je dostupno bez ponovnog punjenja) na dva dana – ili na samom držaču ili na džepnom punjaču:

Da provjerite status držača:
- Pritisnite i otpustite dugme na držaču

 • 2 svjetla – spremno za dva korištenja
 • 1 svjetlo – spremno za jedno korištenje
 • Bez svjetla – Držač nije napunjen
Da provjerite status držača na džepnom punjaču:
- Pritisnite i pustite dugme džepnog punjača
- 2 svjetla – spremno za dva korištenja
- 1 svjetlo – spremno za jedno korištenje

Na IQOS 3 DUO dž. punjaču Na IQOS 3 dž. punjaču*

* Za one kupce koji koriste mješovitu verziju IQOS 3 DUO držača na IQOS 3 džepnom punjaču. U nekim slučajevima može biti potrebno da nadogradite firmver IQOS 3 džepnog punjača da biste znali kada je držač spreman za 1 korištenje.

Kako se IQOS 3 DUO prilagođava mom ritmu potrošnje?

IQOS 3 DUO Vam omogućava da imate dvije uzastopne upotrebe bez ponovnog punjenja držača. One će biti prikazane sa dva bijela LED svjetla na Vašem držaču i džepnom punjaču.

Kada završite prvu upotrebu, ostat će još jedna, odnosno, 2 LED upaljena – spremno za 2 upotrebe, 1 LED – 1 upotreba.

Ako Vam je druga upotreba potrebna odmah, Vaš držač je bez odlaganja spreman za nju.

Ako Vam druga upotreba nije odmah potrebna, jednostavno stavite držač ponovno u džepni punjač za brzu dopunu da biste ponovno imali 2 upotrebe.

U većini slučajeva, možete ponovno napuniti držač na bar jedno iskustvo brže od držača

Šta znače vibracije uređaja?

Vibracije IQOS 3 DUO držača se aktiviraju u sljedećim situacijama:
- Na početku zagrijavanja (kada pritisnete dugme držača za start) - jedna vibracija
- Kada je uređaj spreman za korištenje – dvije vibracije
- Kada je iskustvo skoro gotovo (30 sekundi prije kraja) - dvije vibracije

Koja je optimalna radna temperatura IQOS 3 DUO uređaja?

IQOS 3 DUO je dizajniran da radi u širokom temperaturnom opsegu, ali duhanska patrona ima najbolji ukus kada se uređaj koristi između 0°C i 50°C.

Šta je NFC?

NFC označava komunikaciju kratkog polja (NFC). Ona omogućava da dva elektronska uređaja, Vaš IQOS uređaj i Vaš telefon, komuniciraju tako što ćete ih dovesti na 4 cm blizine.
U IQOS-u, koristimo ovu tehnologiju da bismo ponudili pojednostavljen pristup digitalnom iskustvu (IQOS veb sajt) iOS korisnicima
Ona omogućava pojednostavljenu registraciju korisnika/uređaja, lako upoznavanje sa uređajem da biste brzo naučili kako da koristite svoj IQOS.
Samo jednim tapkanjem dobit ćete pristup Vašim ključnim potrebama – brzo pronađite najbližu IQOS prodavnicu, kontaktirajte službu za korisnike, pristupite IQOS online prodavnici i drugo.

Kako da aktivirate NFC funkciju?

Ako Vaš telefon ima NFC čip, samo aktivirajte Vaš NFC u meniju sa postavkama Vašeg telefona.
Dva uređaja će se automatski povezati kada ih približite jedan drugom (na manje od 4 cm) i otvoriće se IQOS veb stranica. To je to.

Kako mogu da registrujem svoj uređaj korištenjem NFC ili QR koda?

Postoje dva načina da pristupite IQOS veb sajtu radi registracije: NFC spajanjem ili QR kodom:

1. Registracija korištenjem NFC spajanja:

 • spojite svoj pametni telefon na vrata uređaja da otvorite veb interfejs na ekranu Vašeg telefona
 • popunite tražene informacije da se registrirate. Imajte na umu, da se serijski broj uređaja automatski popunjava.

2. Registracija korištenjem QR koda:

 • skenirajte QR kod na ambalaži uređaja (list unutar ambalaže koji sadrži dokumenta korisnika) da biste otvorili veb interfejs
 • slikajte nalepnicu na ambalaži tako da uhvatite serijski broj svog uređaja
 • serijski broj uređaja se automatski popunjava. Ako ne, slikajte nalepnicu izvan kutije ambalaže da biste uhvatili serijski broj svog uređaja
 • popunite tražene informacije da registrirate svoj uređaj

Kako da nadogradim firmver svog IQOS 3 džepnog punjača da bih ga koristio sa IQOS 3 DUO držačem?

Ukoliko već imate IQOS 3 uređaj i želite da koristite svoj IQOS 3 DUO držač sa IQOS 3 džepnim punjačem, možda ćete morati da nadogradite svoj firmver.
Da biste razumjeli da li Vaš trenutni IQOS 3 zahtjeva nadogradnju, uradite sljedeće:
1. U potpunosti napunite svoj IQOS 3 DUO držač i umetnite ga u IQOS 3 džepni punjač
2. Pritisnite dugme džepnog punjača da provjerite svjetlost za status držača:
a. Ako svjetlo treperi jednom – potrebna je nadogradnja
b. Ako svjetlo treperi dva puta – nema potrebe za nadogradnjom
Možete da nadogradite firmer svog uređaja u IQOS prodavnici. To je besplatno.

Nakon nadogradnje moći ćete da punite i koristite svoj IQOS 3 DUO držač IQOS 3 džepnim punjačem.

Šta je novi ProtectPlus™ sustav?

IQOS ProtectPlus™ uvodi određeni broj poboljšanih karakteristika u vezi sa dizajnom i tehnologijom za redefinisanje koncepta zaštite i pouzdanosti IQOS 3™:

 • robusna spoljna školjka poboljšava otpornost uređaja na udarce
 • novo otvaranje vrata sa strane testirano za garantovanje pouzdanih performansi uređaja
 • nova tehnologija daje duži život bateriji
 • elektronska komora* Vašeg IQOS 3™ držača je redizajnirana za poboljšanu pouzdanost uređaja
* Elektronska komora odnosi se na dio IQOS™ držača, gde se nalaze elektronski elementi.

Šta je Lucid Teal kolekcija?

Radi se o limitiranoj seriji IQOS ™ 3 DUO uređaja u boji Lucid Teal, koji se može personalizirati sa odgovarajućim aksesoarima:

1. Lucid Teal aluminijski poklopac za vratanca
2. Lucid Teal poklopac za vratanca
3. Lucid Teal poklopac za držač
Više informacija o IQOS™ 3 DUO uređaju

Da li je garancija drugačija za ovaj proizvod?

Trajanje garancije je isto kao i za standardne verzije uređaja.

Mogu li koristiti ovaj prilagođeni uređaj s IQOS ™ 3 / DUO punjačem?

Da, funkcionalnost proizvoda je ista.

Gdje mogu kupiti Lucid Teal seriju uređaja?

• Dostupno samo na IQOS web stranici

Kolika je cijena ponude?

• Cijena IQOS 3 DUO Lucid Teal Set je 130.00 KM.

Da li će biti nastavljena prodaja Copper serije uređaja?

• Ne, Lucid Teal zamijenjuje Copper izdanje i isto više neće biti u prodaji.

Šta je Iridescentna kolekcija?

• To je limitirana serija poklopaca za vratanca u visokom sjaju koji daje vrhunski izgled po pristupačnoj cijeni
• Iridescentna kolekcija poklopaca za vratanca pogodna je za IQOS 3 i IQOS 3 DUO uređaje

Da li ću moći kupiti uređaj Lucid Teal / dodatne aksesoare Lucid Teal i iridescentnu kolekciju nakon okončanja ponude?

• Dostupne opcije boja ovise o dostupnosti zaliha.
• Molimo provjerite našu web stranicu ili posjetite najbližu IQOS ™ zonu kako biste otkrili naše mogućnosti personalizacije.

IQOS 3 Multi

Kako mogu da provjerim razinu punjenja baterije?

Lako možete provjeriti razinu punjenja praćenjem ovih jednostavnih koraka:

1. Pritisnite dugme IQOS 3 MULTI u trajanju od 1 sekunde (kratko pritisnite)
2. Svjetla za status baterije će se upaliti i označiti razinu punjenja:
4 LED = više od 75% napunjena
1 LED = niska razina punjenja. Potrebno je punjenje

Koliko traje da se uređaj u potpunosti napuni?

Potrebno je oko 75 minuta da se potpuno napuni IQOS 3 Multi džepni punjač iz električne utičnice. Punite IQOS 3 Multi uređaj isključivo korištenjem IQOS AC adaptera i USB kabela.

Da li treba da uvijek punim svoju bateriju džepnog punjača u potpunosti?

IQOS 3 MULTI uređaj ne zahtjeva punjenje u potpunosti da bi radio, međutim, mi preporučujemo da se uređaj u potpunosti napuni prije prve upotrebe.
Ukoliko se uređaj u potpunosti napuni, možete ga koristiti do 10 puta bez potrebe da ga ponovno punite između duhanskih patrona.

Kako mogu da resetiram svoj IQOS uređaj?

Možete lako restartovati svoj IQOS 3 Multi uređaj pritiskom i držanjem dugmeta u trajanju od 10 sekundi i onda puštanjem.

Svjetla će blijedeti i vraćati se da bi se potvrdilo resetiranje.

Šta znače vibracije uređaja?

Vibracije IQOS 3 Multi držača se aktiviraju u sljedećim situacijama:

- Na početku zagrijavanja (kada pritisnete dugme za start) - jedna vibracija
- Kada je uređaj spreman za korištenje – dvije vibracije
- Kada je iskustvo skoro gotovo (30 sekundi prije kraja sesije duhana) - dvije vibracije

Šta znače svjetla na mom IQOS 3 Multi?

Bilo koje bijelo svjetlo znači da uređaj vrši različite operacije, kao što su punjenje, reinicijalizacija, spremnost za korištenje, potpunu napunjenost, itd.
Bilo koje crveno svjetlo pokazuje da postoji greška uređaja ili da uređaj radi izvan svoje radne temperature (0 - 50°C).
Izvršite resetiranje svog uređaja i pokušajte ponovno.
Još uvijek ništa? Kontaktirajte IQOS korisničku podršku putem telefona: 0800 2 12 12, e-pošte, Facebook-a ili Viber-a.
Dostupno od: Ponedjeljak - Subota 9:00h - 21:00h i Nedjelja 10:00h – 18:00h.

E-pošta: contact.ba@iqos.com
Facebook: https://www.facebook.com/iqos.bih/
Viber: https://iqos.buzz/iqos_ba

Ili tražite pomoć u najbližoj IQOS prodavnici
[Sve IQOS prodavnice daju potporu u vidu garancije. Preusmjerite se na pretraživač prodavnica IQOS na ovom veb sajtu].

Koja je optimalna radna temperatura IQOS uređaja?

IQOS 3 MULTI je dizajniran da radi u širokom temperaturnom opsegu, ali duhanska patrona ima najbolji okus kada se uređaj koristi između 0℃ i 50℃.

IQOS 2.4 Plus

Kako mogu da provjerim razinu punjenja baterije?

Lako možete provjeriti razinu punjenja praćenjem ovih jednostavnih koraka:

1. Pritiskajte u trajanju od 1 sekunde dugme za uključivanje/isključivanje
2. LED svjetla će se upaliti i označiti razinu punjenja:
- 1 LED = niska razina punjenja
- 4 LED = uređaj je potpuno napunjen

Koliko traje da se uređaj u potpunosti napuni?

Potrebno je oko 120 minuta da se potpuno napuni IQOS 2.4Plus džepni punjač iz električne utičnice. Punite IQOS 2.4Plus uređaj isključivo korištenjem IQOS AC adaptera i USB kabla.

Da li treba da uvijek punim svoju bateriju džepnog punjača u potpunosti?

IQOS uređaju nije potrebno potpuno punjenje da bi radio. Ako se IQOS 2.4Plus džepni punjač u potpunosti napuni, možete koristiti držač do 20 puta.

Kako mogu da resetiram svoj IQOS uređaj?

Lako možete izvršiti resetiranje svog IQOS 2.4Plus uređaja istovremenim pritiskom i otpuštanjem dugmadi za Bluetooth i Napajanje dok svjetla ne zatrepere na kratko.

Šta znače vibracije uređaja?

Vibracije držača se aktiviraju u sljedećim situacijama:
- Na početku zagrijavanja (kada pritisnete dugme za start)
- Kada je iskustvo skoro gotovo (30 sekundi prije kraja)

Šta znači crveno svjetlo na mom držaču?

Crveno svjetlo, bilo da treperi ili je postojano na Vašem držaču može da označava da:
- Držač nije napunjen
- Uređaj je van svoje optimalne radne temperature (10°C - 40°C)
- Pritisnuli ste dugme držača tijekom korištenja
- Kvar držača
Da biste riješili ovaj problem, možete pokušati sljedeće:

a. Provjerite da li je IQOS 2.4Plus džepni punjač uključen i ima dovoljno struje
b. Postavite držač u džepni punjač i sačekajte da se potpuno napuni (do 4 minuta)
c. Provjerite da li je električni kontakt Vašeg držača čist
d. Ako ništa od gore navedenog ne uspje, izvršite resetiranje svog uređaja
e. Još uvijek ništa? Kontaktirajte IQOS korisničku podršku putem telefona: 0800 2 12 12, e-pošte, Facebook-a ili Viber-a.
Dostupno od: Ponedjeljak - Subota 9:00h - 21:00h i Nedjelja 10:00h – 18:00h.

E-pošta: contact.ba@iqos.com
Facebook: https://www.facebook.com/iqos.bih/
Viber: https://iqos.buzz/iqos_ba

Ili tražite pomoć u najbližoj IQOS prodavnici
[Sve IQOS prodavnice daju potporu u vidu garancije. Preusmjerite se na pretraživač prodavnica IQOS na ovom veb sajtu].

Šta znači crveno svjetlo na mom džepnom punjaču?

a. Svjetlo držača na IQOS 2.4Plus džepnom punjaču označava kvar držača. Sporo pulsirajuće crveno svjetlo u toku punjenja znači da je baterija držača pri kraju svog životnog ciklusa.

b. Donje svjetlo na Statusu baterije džepnog punjača označava kvar džepnog punjača ili da je uređaj izvan optimalne radne temperature (10°C - 40°C)

Izvršite resetovanje svog uređaja i pobrinite se da bude unutar optimalnog temperaturnog raspona.

Još uvijek ništa? Kontaktirajte IQOS korisničku podršku putem telefona: 0800 2 12 12, e-pošte, Facebook-a ili Viber-a.
Dostupno od: Ponedjeljak - Subota 9:00h - 21:00h i Nedjelja 10:00h – 18:00h.

E-pošta: contact.ba@iqos.com
Facebook: https://www.facebook.com/iqos.bih/
Viber: https://iqos.buzz/iqos_ba

Ili tražite pomoć u najbližoj IQOS prodavnici
[Sve IQOS prodavnice daju potporu u vidu garancije. Preusmjerite se na pretraživač prodavnica IQOS na ovom veb sajtu].

Koja je optimalna radna temperatura IQOS uređaja?

IQOS 2.4Plus je dizajniran da radi u širokom temperaturnom opsegu, ali duhanska patrona ima najbolji ukus kada se uređaj koristi između 10℃ i 40℃.

Duhanske patrone

Da li Duhanske patrone traju koliko i cigarete?

IQOS i duhanske patrone su pažljivo dizajnirani kako bi vam pružili duhansko zadovoljstvo i trajanje slično onome koje dobijete kod cigareta. Svaka duhanska patrona traje u prosjeku 14 udisaja ili 6 minuta.

Duhanske patrone su male. Da li to znači da neće trajati dugo kao i cigarete?

IQOS i duhanske patrone su dizajnirani kako bi vam pružili duhansko zadovoljstvo slično onome koje dobijate kod cigareta. U prosjeku trajanje konzumacije duhanske patrone a je slično onome kao kod cigareta i može trajati do 6 minuta ili 14 udisaja.

Duhanske patrone su posebno dizajnirane kako bi se uklopile u IQOS držač. One su manje od cigareta, ali to ne znači da će njihovo trajanje i vaše zadovoljstvo duhanom biti skraćeno. Ukoliko pravite duže, blaže udisaje, sa dužim pauzama između udisaja, jedna duhanska patrona će trajati do 6 minuta ili 14 udisaja.

Zašto je ukus duhanskih patrona različit od ukusa cigareta’?

Okus duhanskih patrona je različit od ukusa cigareta zbog toga što se duvan grije a ne sagoreva.
Zagrijavanjem duhana oslobađa se pravi ukus duhana.
Duhanske patrone se prave od naročito odabrane mješavine duhana da bi se osigurao ukus duvana i zadovoljstvo koje donosi što je moguće više onoga što odrasli pušači očekuju.

Da li duhanske patrone sadrže nikotin?

Da, duhanske patrone sadrže nikotin, koji izaziva zavisnost.
Nikotin je prirodno prisutan u duhanu koji se koristi u duhanskim patronama. On se ispušta u pari koja se generiše tijekom korištenja IQOS uređaja

Kakav je sastav duhanske patrone?

Ultra-kompaktna i precizno dizajnirane. Duhanske patrone konzistentno donose ukus duhana, zadovoljstvo i uživanje kada se zagrije IQOS uređajem.

Dio duhana sastoji se od pažljivo izabranog, fino mlevenog i naročito pripremljenog duhana koji daje najbolji okus dok se zagrijava.
Neduhanski dio sastoji se od:

 • Čep za hlađenje - napravljen od materijala zasnovanog na kukuruzu koji se također koristi u medicinskoj, prehrambenom i djelatnosti napitaka
 • Komora za protok vazduha - dizajnirana da drži čep za duvan na mestu i prenosi aerosol do čepa za hlađenje
 • Zaštitna folija – zaštitna aluminijumska folija koja pomaže donošenju konzistentnog iskustva ukusa
 • Filter - slično filteru kod cigarete. Proizveden od celuloznog acetata.

Ne mogu da umetnem duhansku patronu u držač

Ako imate poteškoća pri umetanju duhanskih patrona u IQOS držač, savjetujemo da prvo provjerite da li:

 • ima ostataka duhana u držaču
 • se grijač čisti redovito
 • poklopac držača potpuno zatvoren
Ako je gore navedeno sve u redu, možete pokušati da prethodno zagrijete IQOS držač prije umetanja duhanske patrone:
- IQOS 2.4P / IQOS 3/IQOS 3 DUO:
- Pritisnite dugme držača da započnete grijanje
- Sačekajte 2-3 sekunde za prethodno zagrijavanje
- Nježno ubacite duhansku patronu

- IQOS 3 MULTI:
- Otvorite poklopac
- Pritisnite dugme da počnete zagrijavanje uređaja
- Sačekajte 2-3 sekunde za prethodno zagrijavanje
- Nježno ubacite duhansku patronu

Ako ništa od gore navedenih rešenje ne pomogne, razmotrite sljedeće opcije:
 • Kontaktirajte Službu za potrošače za pomoć
 • Posjetite najbližu IQOS prodavnicu

Kako da uklonite zalijepljeni duhan iz IQOS držača?

Ako je čep za duvan zalijepljen u Vašem poklopcu, uklonite ga tako što ćete nježno tapnuti poklopac o tvrdu površinu da biste izvukli čep za duvan, ili koristite iglu za čišćenje.
Ako koristite iglu, jednostavno gurnite šipku ka spolja sa donjeg djela poklopca.
Da biste spriječili ovaj problem, vodite računa da uvijek podignete poklopac prije izvlačenja iskorištene duhanske patrone.

Savjeti pomoću kojih će vaše iskustvo trajati duže.

IQOS pažljivo kontroliše temperaturu i broj udisaja kod svake duhanske patrone kako bi osigurao optimalan balans između temperature zagrijavanja i trajanja, a sve kako bi vam pružio konstantan okus duhana iz duhanskih patrona.

Duži i blaži udisaji će produžiti trajanje i povećati vaše zadovoljstvo duhanskim patronama.

Oštrici unutar vašeg IQOS-a je potrebno neko vrijeme kako bi zagrijala duhan do optimalne temperature. To je razlog zašto duže pauze između udisaja pomažu pružanju konstantnog duhanskog okusa vaših duhanskih patrona.

Da li duhanske patrone pružaju isto zadovoljstvo kao cigarete?

IQOS i duhanske patrone su dizajnirani kako bi vam pružili zadovoljstvo duhanom slično onome koje dobijete kod cigareta. U prosjeku, trajanje konzumacije jedne duhanske patrone je slično onome kao kod cigareta i može trajati do 6 minuta ili 14 udisaja.

Potpora pri prelasku

Nisam siguran da je IQOS za mene. Da li mogu da probam IQOS prije nego što ga kupim?

IQOS svakako možete besplatno probati prije kupovine u našim IQOS zonama ili kod IQOS prodajnog predstavnika ukoliko ostavite svoje podatke na https://ba.iqos.com/bs/probati-iqos?ref=faq

Za mene je IQOS novost. Da li nudite personalizovanu pomoć? Da li je to besplatno?

Znamo da je za neke odrasle pušače izazov da pređu na IQOS. Zato ohrabrujemo odrasle IQOS korisnike da se pridruže našem besplatnom i efikasnom programu podrške nakon kupovine.
Vaš lični IQOS predstavnik biće tu za Vas da odgovori na pitanja putem telefona, e-pošte, instant poruka ― šta god Vam se više dopada.
Kako ovaj program pomaže? Od pomoči oko načina korištenja u prvim danima, do objašnjavanja kako da čistite svoj uređaj, te davanja savjeta o IQOS uređaju kad god Vam je to potrebno, naši visoko obučeni predstavnici će Vas pratiti i motivisati pri svakom koraku na putu prelaska.

Kako mogu da se prijavim za program personalizovane pomoći?

Kontaktirajte IQOS korisničku podršku putem telefona: 0800 2 12 12, e-pošte, Facebook-a ili Viber-a.
Dostupno od: Ponedjeljak - Subota 9:00h - 21:00h i Nedjelja 10:00h – 18:00h.

E-pošta: contact.ba@iqos.com
Facebook: https://www.facebook.com/iqos.bih/
Viber: https://iqos.buzz/iqos_ba

Ili tražite pomoć u najbližoj IQOS prodavnici
[Sve IQOS prodavnice daju potporu u vidu garancije. Preusmjerite se na pretraživač prodavnica IQOS na ovom veb sajtu].

Ko može da se prijavi za ovaj program?

Da biste se priključili, morate biti punoljetni pušač koji bi želio da nastavi da uživa u duhanskim proizvodima i da se prebaci sa cigareta na IQOS. To je to!

Narudžbe i komercijalne informacije

Kada počinje Black Friday za IQOS?

IQOS ponude za Black Friday bit će dostupne od 27. novembra 2020.

Koliko dugo će ponude za Black Friday biti dostupne za kupovinu?

Ponude za Black Friday moći će se kupiti od 27. novembra do 30. novembra 2020.

Koje ćete proizvode moći kupiti za Black Friday?

50% POPUST NA ODABRANE IQOS AKSESOARE
40% POPUST NA IQOS 3 DUO UREĐAJE

U kojim zemljama je IQOS dostupan?
Da li su IQOS zone otvorene?

Sretni smo što smo vam možemo reći da su IQOS zone ponovno otvorene u:

Sarajevu
• BBI Centar - Radno vrijeme: XX-YY
• Sarajevo City Centar - Radno vrijeme: XX-YY
• MOPS Ferhadija - Radno vrijeme: XX-YY
• Grand Centar Ilidža - Radno vrijeme: XX-YY

Tuzli
• Bingo City Centar - Radno vrijeme: XX-YY

Mostaru
• Mepas Mall - Radno vrijeme: XX-YY

Banjaluci
• Delta Planet Mall - Radno vrijeme: svaki dan 09h - 21h

Koje su usluge dostupne u IQOS zonama?

Trenutno možete probati IQOS, kupiti uređaje, duhanske patrone, aksesoare i popraviti Vaš postojeći uređaj.

Koje usluge nisu dostupne u IQOS zonama?

Prostor zajednice privremeno je preuređen kako bi se ispunio standard socijalne udaljenosti.

Postoje li sigurnosna pravila kojih bih trebao biti svjestan kada posjetim IQOS zone?

Ulaz u IQOS zone vodit će osoblje. Kada nas posjetite, molimo vas da se pridržavate pravila društvene udaljenosti i da se pridržavate preporučene udaljenosti od 2 metra. Zaštitna oprema (maske, rukavice) bit će vam osigurana ako je želite koristiti.

Koje mjere poduzimate da osigurate sigurnost svojih kupaca i osoblja?

Proveli smo mjere koje uključuju, ali nisu ograničene na profesionalnu, sanitarnu zaštitu cijele IQOS zone, strogu sanitarnu zaštitu uređaja nakon posuđivanja i guided trial-a te upotrebu zaštitne opreme, poput maski i rukavica, kako za osoblje, tako i za potrošače.

Dodatna podrška