13/09/2022

Foto konkurs ‚‚POKAŽI NAM KOLIKO SI ORIGINALAN?”

Pažljivo pročitajte Pravila nagradnog konkursa („Pravila konkursa”).

Prijavom na nagradni konkurs, na način definisan u nastavku, saglasni ste da budete obavezani ovim Pravilima.

Opšte odredbe

Organizator konkursa

Ova Pravila sadrže uslove za učešće u nagradnom konkursu pod nazivom ‚‚POKAŽI NAM KOLIKO SI ORIGINALAN?” (u daljem tekstu: „Konkurs”) koji se organizuje na zvaničnom Instagram profilu organizatora Konkursa: https://www.instagram.com/iqos_fbih/ u daljem tekstu: „Instagram profil”);

Učešće u Konkursu, odnosno prijavljivanje znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih Pravila konkursa. Lica koja učestvuju u Konkursu su u daljem tekstu označena kao: „Učesnik“ ili „Učesnici”.

Zvanični Organizator Konkursa je Philip Morris BH DOO, Trg Solidarnosti 2a (u daljem tekstu: „Organizator”).

Uslovi učešća u Konkursu: U Konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 18 godina koja su državljani Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem u FBIH i koji su korisnici IQOS uređaja. Da bi Učesnik obezbijedio učešće u foto Konkursu potrebno je da odgovori na zahtjev Konkursa – da pošalje fotografiju omiljenog mjesta u svom gradu ili omiljenog riuala, a na kojoj se nalazi njegov IQOS uređaj.

Učesnik se prijavljuje na Konkurs putem ličnog Instagram profila, tako što odgovori na zahtjev Konkursa. Sve prijave priložene od strane Učesnika putem ličnog Instagram profila i za koje su ispoštovane odredbe o zaštiti podataka definisane u okviru ovih Pravila konkursa, biće uzete u razmatranje. Ukoliko zadovoljavaju uslove, ući će u Konkurs za osvajanje nagrade. Validnim će se smatrati one prijave koje su u skladu sa zadatkom i zahtjevima Organizatora, koja su precizirana u ovim Pravilima konkursa.

Za učešće u Konkursu, Učesnik se prijavljuje slanjem fotografije Instagram profilu Organizatora putem direktne poruke. Snimljenu fotografiju ne treba da objavljuje na svom Instagram profilu. Ukoliko Organizator izabere fotografiju Učesnika, kao jednu od 10 nagrađenih, ta fotografija će biti objavljena na Story-u Instagram profila Organizatora, bez tagovanja Učesnika ili navođenja njegovog imena.

Kako bi fotografija bila u skladu sa Pravilima konkursa, potrebno je da ispuni sljedeće uslove:

• da se na njoj ne nalaze duhanske patrone, bilo u uređaju ili pored njega
• da se na njoj ne nalazi ni jedna osoba (moguće je uređaj fotografisati u ruci)
• da držač IQOS uređaja bude u punjaču ili pored njega
• da ne sadrži bilo kakve uvrjedljive ili poruke neprikladne sadržine

Kriterijum za odabir dobitnika jeste odluka žirija Organizatora. Organizator nije odgovoran za sadržaj koji Učesnici podnose u okviru prijave putem Instagram Konkursa. Dobitnici nagrade biće informisani putem Instagram profila Organizatora slanjem direktne poruke na Instagramu.

Trajanje Konkursa

Foto konkurs počinje 12.9. i traje do 19.9. Dobitnik će biti pozvan putem direktne poruke na Instagram profilu da potvrdi podatke za slanje nagrade. Ukoliko iz bilo kojih razloga pobjednik ne preuzme nagradu, pravo na nagradu u tom slučaju stiče rezervni dobitnik. Način obavještavanja rezervnih dobitnika kao i uslovi sticanja prava na nagradu istovjetni su sa načinom obavještavanja i uslovima prvobitnih dobitnika.

Nagrade

Nagrade su IQOS ORIGINAL DUO uređaji. Ukupno će biti nagrađeno 10 dobitnika.

Odgovornost i isključenje odgovornosti

Lična je odgovornost Učesnika da se uvjeri da neovlaštena lica ne učestvuju u Konkursu koristeći njegov Instagram profil odnosno direktne poruke i u pogledu toga Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu pravnu odgovornost u vezi sa potencijalnim sporovima koji bi mogli da proisteknu iz autorskih i korisničkih prava. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost za posljedice koje nastaju uslijed netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili spriječenost u realizaciji isporučivanja nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime, ili drugi podaci) odnosno za štete koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju ličnog Instagram profila, odnosno ako Instagram platforma nije dostupna. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavise od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže, i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbijedne konekcije na mreži.

Ostale informacije

Učesnici u nagradnom Konkursu izričito i neopozivo potvrđuju da su isključivi nosioci svih autorskih prava [moralnih i imovinskih] na fotografijama koje dostavljaju radi učešća u nagradnom Konkursu. Osim toga, Učesnici u Konkursu ovlašćuju Organizatora da dostavljene fotografije može bez naknade javno saopštiti i/ili ih na drugi odgovarajući način koristiti i/ili izmjeniti, sve u svrhu realizacije ovog nagradnog Konkursa. Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Konkursa bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila konkursa. U slučaju kršenja odredbi Pravila konkursa, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa Konkursu. Konkurs se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvene mreže Instagram. Učesnici su upoznati sa tim da svoje podatke predaju Organizatoru, a ne društvenoj mreži Instagram. Informacije saopštene od strane Učesnika, Organizator koristi radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama, isključivo u skladu sa Pravilima konkursa.

Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu tražiti putem direktne poruke na Instagram profilu iqos_fbih. Eventualne sporove nastale sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da riješi mirnim putem. U primjeni navedenih Pravila konkursa merodavno je pravo Bosne i Hercegovine. U slučaju spora koji strane ne mogu da riješe mirnim putem, prihvataju nadležnost stvarno nadležnog suda u Sarajevu.

Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka o ličnosti

U svrhu kontaktiranja, objave dobitnika i uručivanja nagrade, Organizator će prikupljati sljedeće lične podatke dobitnika: ime i prezime, adresu i broj telefona učesnika, kao i fotografiju koju objavi u svrhu učešća na Konkursu, a koja je predmet učešća na Konkursu. Organizator će vršiti sljedeće radnje obrade podataka o ličnosti: prikupljanje, bilježenje, korištenje, čuvanje i stavljanje na uvid.

Organizator će navedene podatke o ličnosti da obrađuje isključivo u svrhu ispunjenja svojih zakonskih obaveza dodjele nagrada dobitnicima nagradnog konkursa.

Najnovije vijesti

Zamijeni stari uređaj za novi IQOS ORIGINALS DUO. Originalno iskustvo u 4 nove boje.
Pričitaj više
Novi stil. Originalno iskustvo.
Pričitaj više
ZAGRIJANI ZA NAŠ GRAD?
Pričitaj više
New IQOS 3 DUO Passion Red
Pričitaj više
More to discover with myIQOS​
Care you can count on.

Privileges to inspire you.​
Care you can count on
Access our personal coaches for support on how to get the best use from your IQOS. ​
Loyalty rewards
Earn points for member offers, device upgrades and exciting benefits.
Peace of mind
Accidental damage cover, rapid replacement and international assistance.