08/06/2023

Pravila učešća – IQOS TogetherX projekat

Pažljivo pročitajte Pravila učešća („TogetherX projekat”).

Prijavom na projekat, na način definisan u nastavku, saglasni ste da budete obavezani ovim Pravilima.

Opšte odredbe

Organizator projekta
Ova Pravila sadrže uslove za učešće u projektu pod nazivom „TogetherX” kojeg organizuje Philip Morris BH d.o.o., Trg solidarnosti 2a (u daljem tekstu: „Organizator”).
Učešće u projektu, odnosno prijavljivanje ili odabir metodama obrazloženim u daljem tekstu znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih Pravila. Lica koja učestvuju u konkursu su u daljem tekstu označena kao: „Učesnik“ ili „Učesnici”.

Uslovi učešća u projektu:
U projektu mogu učestvovati fizička lica starija od 18 godina koja su državljani Federacije Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i koji su korisnici IQOS uređaja.
Da bi Učesnik obezbijedio potencijalno učešće u projektu potrebno je da odgovori na jedan od 3 zahtjeva:
1) Bude aktivno involviran na našim društvenim mrežama sa različitim interakcijama koje unutar internih software-a i alata rangiraju korisnike kroz duži vremenski period – ovim načinom odabira će biti odabrano ukupno 10 IQOS korisnika
2) Na vrijeme odgovori na upit postavljen putem društvenih mreža i prijavi se među prvih 10 na formi koja će biti postavljena u određeno vrijeme na iqos_fbih Instagram profilu. Bira se 5 korisnika iz Sarajeva i 5 korisnika iz Mostara.
3) Na vrijeme preuzme IQOS benefit putem IQOS web stranice (Club sekcija) kao Platinum IQOS član – 10 najbržih IQOS Platinum članova koji u vrijeme puštana benefita preuzmu isti

Učesnik se prijavljuje na projekat putem ličnog Instagram profila ili ličnog IQOS profila, tako što odgovori na zahtjev projekta. Prijave priložene od strane Učesnika za koje su ispoštovane odredbe o zaštiti podataka definisane u okviru ovih Pravila konkursa, biće uzete u razmatranje. Ukoliko zadovoljavaju uslove, ući će u projekat za učešće u projektu. Validnim će se smatrati one prijave koje su u skladu sa zadatkom i zahtjevima Organizatora, koja su precizirana u ovim Pravilima konkursa.

Dobitnik ima pravo osvojiti samo jednu nagradu u toku trajanja aktivacije.

Trajanje projekta:

Projekat počinje od 17. juna i traje do 18. juna. 2023g.
Dobitnik će biti pozvan putem direktne poruke na Instagram profilu da potvrdi podatke za učešće u projektu ili putem poziva na broj telefona. Ukoliko iz bilo kojih razloga dobitnik ne potvrdi učešće u projektu, pravo na učešće u tom slučaju stiče sljedeći prijavljeni IQOS korisnik uz uslov da ispunjava sve iznad navedene uslove. Način obavještavanja rezervnih učesnika kao i uslovi sticanja prava na učešće u istovjetni su sa načinom obavještavanja i uslovima prvobitnih učesnika.

Nagrade:

IQOS TogetherX vikend druzenje u sunčanoj Hercegovini.
Ukupno će biti odabrano 30 korisnika.

Odgovornost i isključenje odgovornosti
Lična je odgovornost Učesnika da se uvjeri da neovlaštena lica ne učestvuju u Konkursu koristeći njegov Instagram ili IQOS profil i u pogledu toga Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu pravnu odgovornost u vezi sa potencijalnim sporovima koji bi mogli da proisteknu iz autorskih i korisničkih prava. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost za posljedice koje nastaju uslijed netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspjeh ili spriječenost u realizaciji nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime, ili drugi podaci) odnosno za štete koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju ličnog Instagram profila ili IQOS web stranice, odnosno ako platforma nije dostupna. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavise od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže, i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbjedne konekcije na mreži.

Ostale informacije
Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Konkursa bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila konkursa. U slučaju kršenja odredbi Pravila konkursa, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa Konkursu. Učesnici su upoznati sa tim da svoje podatke predaju Organizatoru, a ne društvenoj mreži Instagram. Informacije saopštene od strane Učesnika, Organizator koristi radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradama, isključivo u skladu sa Pravilima konkursa.

Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu tražiti na e-mail adresi contact.ba@iqos.com. Eventualne sporove nastale sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da riješi mirnim putem. U primjeni navedenih Pravila konkursa mjerodavno je pravo Bosne i Hercegovine. U slučaju spora koji strane ne mogu da riješe mirnim putem, prihvataju nadležnost stvarno nadležnog suda u Sarajevu.

Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka o ličnosti U svrhu kontaktiranja, objave dobitnika i uručivanja nagrade, Organizator će prikupljati potencijalno sljedeće lične podatke dobitnika: ime i prezime, adresu i broj telefona učesnika, koji pošalje u svrhu učešća na Konkursu, a koja je predmet učešća na Konkursu. Organizator će vršiti sljedeće radnje obrade podataka o ličnosti: prikupljanje, bilježenje, korištenje, čuvanje i stavljanje na uvid.

Organizator će navedene podatke o ličnosti da obrađuje isključivo u svrhu ispunjenja svojih zakonskih obaveza dodjele nagrada dobitnicima nagradnog konkursa.

Najnovije vijesti

Razlike izmedju IQOS ILUMA uredjaja
Pričitaj više
Razlika između IQOS ORIGINALS DUO i IQOS ILUMA
Pričitaj više
PMI lansira IQOS ILUMA uređaj u Evropi: najnoviji i najinovativniji uređaj za zagrijavanje duhana
Pričitaj više
Koja je razlika između nove SMARTCORE INDUCTION SYSTEM i HeatControlTM tehnologije
Pričitaj više
Otkrij više uz IQOS
Podrška na koju možeš da računaš.
Privilegije koje te inspirišu.
Podrška na koju možeš da računaš
Naši eksperti će ti pružiti podršku u ostvarivanju najboljeg iskustva sa IQOS uređajem.
Opusti se i uživaj
Pokriće od slučajnog oštećenja, brza zamjena i međunarodna pomoć. 
Nagrađivanje lojalnosti
Sakupljaj poene i zanimljive benefite.