Pravila i uslovi korištenja

PRAVILA I USLOVI KORIŠTENJA IQOS™ INTERNET STRANICE

Dobrodošli na internet stranicu proizvoda IQOS™, koji na tržište Bosne i Hercegovine uvozi kompanija Philip Morris BH d.o.o. Sarajevo.

IQOS internet stranica je namijenjena samo punoljetnim licima.

Ovi uslovi korištenja upravljaju Vašim pristupom i korištenjem IQOS internet stranice.

Molimo Vas da pročitate pažljivo ove uslove korištenja prije nego što počnete da koristite internet stranicu, jer se na taj način upoznajete sa sadržajem i funkcionisanjem IQOS internet stranice.

Vašim daljim korištenjem IQOS internet stranice potvrđujete da ste punoljetno lice i da ste saglasni i da prihvatate ove uslove korištenja.

Primjena uslova korištenja

Ovi Uslovi korištenja primjenjuju se od 2019. godine do opoziva od strane Philip Morris BH doo Sarajevo.

Garancije i odricanja

Korištenje ove internet stranice je isključivo na sopstvenu odgovornost.

Philip Morris BH d.o.o. Sarajevo i treće strane koje su učestvovale u stvaranju IQOS internet stranice nisu odgovorni za bilo kakve štete, gubitke ili bilo kakve troškove koja proizilazi iz upotrebe, promjene sadržaja IQOS internet stranice ili iz bilo kojih drugih internet stranica.

Također, IQOS internet stranica nije odgovorna ukoliko su informacije na internet stranici nedostupne zbog isključenja ili kvarova u mreži, kao i uzroka koji su izvan naše kontrole. To uključuje, ali nije ograničeno na štete uzrokovane programskim virusima ili kvarovima koji proizlaze iz zloupotrebe sadržaja internet stranice.

Prava intelektualne svojine

Philip Morris International, odnosno Philip Morris BH d.o.o. Sarajevo posjeduju sva autorska i druga prava intelektualne svojine nad tekstovima i drugim materijalima koji se nalaze na IQOS internet stranici (uključujući i sve informacije, slike, tekst, dizajn, video i audio).

Možete da u toku pretraživanja IQOS internet stranice u nekomercijalne svrhe preuzeti sadržaj i/ili ga poslati drugim licima, ali je neophodno da u tim prilikama ukažete na autorska prava i ostala prava vlasništva koja pripadaju kompaniji Philip Morris International i Philip Morris BH d.o.o.

Nijedan dio ove internet stranice ne smije se prodavati ili distribuirati u komercijalne svrhe niti smije biti modifikovan ili uklopljen u publikacije ili druge internet stranice.

Svi žigovi i znakovi, kao i uslužni žigovi prikazani na IQOS internet stranici, pripadaju Philip Morris International, odnosno Philip Morris BH d.o.o. Sarajevo. Zabranjeno je korištenje bilo kog žiga ili znaka sa ove internet stranice.

Ni jedan sadržaj na IQOS internet stranici se ne smije tumačiti kao dozvola za korištenje bilo kog žiga.

Ako želite da materijal sa IQOS internet stranice koristite u bilo koje svrhe osim onih koje su navedene u ovim uslovima, pošaljite zahtjev na: contact.ba@iqos.com

Tačnost i pristup IQOS internet stranici

Ne garantujemo da je sadržaj internet stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran, kao i da će internet stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive.

Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku izmijenimo, ili ukinemo IQOS internet stranicu, ili njen sadržaj, kao i pravo da promijenimo uslove korištenja, kao i da ukinemo pristup internet stranici bez prethodnog obavještenja/najave.

“Cookies”

IQOS internet stranica može koristiti „Kolačiće“ za optimizaciju usluga.

„Kolačić“ je fajl, sastavljen od slova i brojeva (obično), koji IQOS internet server šalje u datoteku kolačića na pretraživaču hard diska Vašeg kompjutera. Na taj način IQOS internet stranica ima mogućnosti da uspostavi vezu između internet servera i internet pretraživača, a sve da bi se Vama predstavila prilagođena internet stranica u skladu sa Vašim interesovanjima i kako bi se bolje reagovalo na Vaše potrebe.

Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće, međutim, obično možete da promijenite vaš pretraživač da bi ste spriječili memorisanje kolačića. Napominjemo da ukoliko isključite kolačiće to će ograničiti uslugu koju možemo da vam pružimo i može da utiče na vaše iskustvo kao posjetioca.