Loading...
*
*
*
close

Nauka


IQOS zagrijava duhan umjesto da ga sagorijeva iz jednostavnog razloga: sagorijevanje duhana proizvodi velike količine štetnih materija. IQOS HeatControl ™ tehnologija sprječava gorenje duhana, što znači da značajno smanjuje broj i nivo proizvodnje štetnih materija u poređenju sa dimom cigarete.
IQOS zagrijava duhan umjesto da ga sagorijeva iz jednostavnog razloga: sagorijevanje duhana proizvodi velike količine štetnih materija. IQOS HeatControl ™ tehnologija sprječava gorenje duhana, što znači da značajno smanjuje broj i nivo proizvodnje štetnih materija u poređenju sa dimom cigarete.

Kad se cigareta zapali, duhan gori na temperaturi oko 600 ° C. Ovaj postupak sagorijevanja stvara dim i pepeo; kada pušač napravi udisaj, temperatura se na gorućem vrhu povisi na preko 800 ° C.

Dim cigarete složena je smjesa od preko 6000 hemijskih supstanci, od kojih su oko 100 javne zdravstvene vlasti povezale sa bolestima povezanih sa pušenjem.

Saznajte Više

Tehnologija zagrijavanja

Kad se cigareta zapali, duhan gori na temperaturi oko 600 ° C. Ovaj postupak sagorijevanja stvara dim i pepeo; kada pušač napravi udisaj, temperatura se na gorućem vrhu povisi na preko 800 ° C.

Dim cigarete složena je smjesa od preko 6000 hemijskih supstanci, od kojih su oko 100 javne zdravstvene vlasti povezale sa bolestima povezanih sa pušenjem.

Saznajte Više

IQOS HeatControl ™ tehnologija zagrijava duhan na nižoj temperaturi (ispod 350 ° C), osiguravajući da ne dođe do sagorijevanja. Budući da nema sagorijevanja, IQOS ne proizvodi dim. Stvara duhansku paru koja vam donosi visokokvalitetno iskustvo okusa duhana sa 95% manje štetnih materija u odnosu na cigarete.

Duhanska para u poređenju sa Dimom

Duhanska para u poređenju sa Dimom

Duhanska para IQOS-a manja je štetna od dima cigarete. Kako bismo to i pokazali, sproveli smo sveobuhvatan program testiranja koji je obuhvatao 10 kliničkih studija aerosolne hemije (kao i podatke iz 18 nekliničkih studija), a uključio je hiljade sudionika iz SAD-a, Japana, Velike Britanije i Poljske. Dokazi pokazuju da potpuni prelazak na IQOS, iako nije bez rizika, predstavlja manji rizik od štete u odnosu na nastavak pušenja cigareta.

Kvalitet vazduha u zatvorenom odnosi se na kvalitet vazduha u zgradama, koji se uglavnom zasniva na principu osiguranja zdravlja i udobnosti stanara. Temperatura, vlaga i zagađivači su neki od faktora koji mogu uticati na kvalitet zraka u zatvorenom prostoru. Ali, dokazano je da ljudsko prisustvo i aktivnosti poput kuhanja, čišćenja ili pušenja imaju značajan uticaj.

Da bismo unaprijedili znanje i bolje razumjeli uticaj IQOS-a na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, sproveli smo studije simulirajući „stvarne“ uslove u kontrolisanoj sobi. Naše metode ispitivanja su potvrđene i ISO akreditovane.

Saznajte Više

Kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru

Kvalitet vazduha u zatvorenom odnosi se na kvalitet vazduha u zgradama, koji se uglavnom zasniva na principu osiguranja zdravlja i udobnosti stanara. Temperatura, vlaga i zagađivači su neki od faktora koji mogu uticati na kvalitet zraka u zatvorenom prostoru. Ali, dokazano je da ljudsko prisustvo i aktivnosti poput kuhanja, čišćenja ili pušenja imaju značajan uticaj.

Da bismo unaprijedili znanje i bolje razumjeli uticaj IQOS-a na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, sproveli smo studije simulirajući „stvarne“ uslove u kontrolisanoj sobi. Naše metode ispitivanja su potvrđene i ISO akreditovane.

Saznajte Više

Naša studija pokazuje da IQOS ne sagorijeva duhan i ne stvara dim te nema negativan uticaj na kvalitet zraka u zatvorenom. To znači da je nekoliko spojeva koje smo ipak otkrili pronađeno u vrlo niskim koncentracijama i daleko ispod maksimalnih nivoa izloženosti definiranih u postojećim smjernicama za kvalitet zraka.

Naučna mašina

Naše studije pokazuju da je zadovoljstvo onih koji su u potpunosti prešli na IQOS uporedivo sa zadovoljstvom onih koji su nastavili pušiti cigarete*. Saznajte više o našem putovanju o naučnim dokazivanjima

Saznajte Više

Prelazak na IQOS

Naše studije pokazuju da je zadovoljstvo onih koji su u potpunosti prešli na IQOS uporedivo sa zadovoljstvom onih koji su nastavili pušiti cigarete*. Saznajte više o našem putovanju o naučnim dokazivanjima

Saznajte Više

*Tromjesečna klinička studija sprovedena u SAD-u i Japanu sa po 160 odraslih pušača, u gotovo stvarnim uslovima.