IQOS nauka i vizija.

IQOS je proizvod kombinacije nauke, tehnologije i vizije.

Nauka iza zagrijavanja duhana

Vjerujemo u nauku.

Vjerujemo da ona može promjeniti živote miliona pušača, koji bi inače nastavili da puše. U tom smislu smo angažovali naučnike da rade na važnoj ideji: razvijanju manje štetnih proizvoda na koje pušači cigareta mogu da pređu, ako ne prestanu da puše.

Stotine naučnika i inženjera u globalnim centrima za istraživanje i razvoj kompanije PMI u Švajcarskoj i Singapuru su razvili i procjenili IQOS, inovativni elektronski uređaj koji zagrijava, a ne sagorijeva duhan.

 

Testirano prema najvišim standardima

IQOS je prošao stroge naučne procjene, uključujući do danas 18 nekliničkih i 10 kliničkih studija koje su uključivale hiljade učesnika. Ukupni dostupni dokazi pokazuju da, iako upotreba IQOS-a ne isključuje rizik, prelazak na IQOS predstavlja bolju alternativu od nastavka pušenja cigareta.

Da li želiš da otkriješ zašto to možemo zaključiti? Saznaj više o nekim od ključnih naučnih dokaza o IQOS-u.
IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva ovisnost. Samo za punoljetne pušače.

Zašto je zagrijavanje bolje

Tehnologija - svijet se vrti oko nje.

Tokom godina, radikalno je promjenila naše živote na bolje. Način na koji radimo, način na koji komuniciramo, način na koji putujemo. Kombinovanjem nauke i tehnologije, na taj način smo razvili bolju alternativu za nastavak pušenja. IQOS mijenja nabolje način na koji odrasli pušači, koji bi inače nastavili da puše, mogu konzumirati duhan.


IQOS zagrijava duhan umjesto da ga sagorijeva iz jednostavnog razloga: sagorijevanje duhana emituje velike količine štetnih materija. IQOS SmartCore™ tehnologija sprječava sagorijevanje duhana, što znači da značajno smanjuje broj i nivo emisije štetnih materija u poređenju sa dimom cigareta.

Tehnologija zagrijavanja

Kada se cigareta zapali, duhan sagorijeva na visokoj temperaturi. Ovaj postupak sagorijevanja stvara dim i pepeo, uz veliki broj i visok nivo štetnih materija.
Dim cigareta je složena mješavina od preko 6000 hemijskih supstanci, od kojih su oko 100 organi javnog zdravstva povezali sa bolestima koje imaju veze sa pušenjem.
IQOS SmartCore™ tehnologija zagrijava duhan na nižoj temperaturi, osiguravajući da ne dođe do sagorijevanja. Pošto nema sagorijevanja, IQOS ne proizvodi dim. Stvara duhansku paru koja vam donosi visokokvalitetno iskustvo okusa duhana sa 95% manje štetnih materija u odnosu na cigarete.
Važna informacija: 95% manje štetnih materija ne znači nužno 95% smanjenje rizika. IQOS nije bez rizika.

*„95% manje” predstavlja prosječno smanjenje nivoa emisije 9 štetnih sastojaka koji se nalaze u dimu cigarete (isključujući nikotin ), a čije smanjenje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija. Vidi važne informacije na IQOS.com

Cigarete proizvode katran. IQOS ne proizvodi.

Katran je proizvod sagorijevanja cigarete. IQOS ne stvara katran, jer zagrijava duhan umjesto da ga sagorijeva. On stvara aerosolni ostatak koji se suštinski razlikuje od katrana i sadrži znatno niže nivoe štetnih materija.* Potpuni prelazak na IQOS je manje štetan od nastavka pušenja cigareta.**

VAŽNA INFORMACIJA: Odsustvo katrana ne znači da je IQOS ILUMA proizvod bez rizika. IQOS oslobađa nikotin, koji izaziva ovisnost.

*Smanjenje nivoa emisije 9 štetnih materija koji se nalaze u dimu cigarete (isključujući nikotin), a čije smanjenje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija.

**Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja cigareta. Vidi važne informacije na IQOS.com

 

Duhanska para u odnosu na duhanski dim

Duhanska para IQOS-a je manje štetna od dima cigareta. Da bismo to demonstrirali, sproveli smo sveobuhvatan program procjene koji je obuhvatio 10 kliničkih studija o hemijskim svojstvima aerosola (kao i podatke iz 18 nekliničkih studija) i uključio hiljade učesnika iz SAD, Japana, Velike Britanije i Poljske. Dokazi pokazuju da prelazak na IQOS u potpunosti, iako nije bez rizika, predstavlja bolju alternativu od nastavka pušenja cigareta.

Cigarete stvaraju visoke količine ugljen-monoksida. IQOS ILUMA ne stvara.

IQOS oslobađa manje štetnih materija od cigareta.

Cigarete stvaraju visoke količine ugljen-monoksida. Cigarete sagorijevaju duhan, što stvara visoke količine ugljen-monoksida. IQOS ne sagorijeva duhan, tako da stvara u prosjeku 98% manje ugljen-monoksida (CO) i znatno niže nivoe drugih štetnih materija u poređenju sa cigaretama*. 

VAŽNA INFORMACIJA: To ne znači i smanjenje rizika od 98% i ugljen-monoksid je samo jedan od mnogih štetnih sastojaka u dimu cigarete. IQOS ILUMA nije proizvod bez rizika i on oslobađa nikotin, koji izaziva ovisnost.

*Izmjerili smo nivoe emisije 9 štetnih materija koji se nalaze u dimu cigarete (isključujući nikotin), a čije smanjene preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija i njihov nivo je u prosjeku manji za 95%. Vidi važne informacije na IQOS.com

 

Kvalitet zraka u zatvorenom

Indoor Air Quality (kvalitet zraka u zatvorenom - „IAQ“) se odnosi na kvalitet zraka u zgradama, uglavnom zasnovan na principu obezbjeđivanja zdravlja i komfora stanara. Temperatura, vlažnost i zagađivači su neki od faktora koji mogu utjecati na kvalitet zraka u zatvorenom. Ali, dokazano je da ljudsko prisustvo i aktivnosti poput kuhanja, čišćenja ili pušenja imaju značajan uticaj.
Da bismo poboljšali svoje znanje i razumjevanje uticaja IQOS-a na kvalitet zraka u zatvorenom, sproveli smo studije simulirajući „stvarne“ uslove u prostoriji koja je pod ekološkim nadzorom. Naše metode ispitivanja su potvrđene i ISO akreditovane.
Naša studija pokazuje da, zbog toga što ne sagorijeva duhan i ne oslobađa dim, i drastično smanjuje nivoe štetnih supstanci kao što su ugljen-monoksid, IQOS nema negativan uticaj na kvalitet zraka u zatvorenom. Nekoliko je jedinjenja koje smo ipak otkrili i pronađeno je u vrlo niskim koncentracijama i daleko ispod maksimalnih nivoa izloženosti definisanih u postojećim smjernicama za kvalitet zraka.
IQOS ILUMA nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva ovisnost. Samo za punoljetne pušače.

Prelazak na IQOS

Naše studije pokazuju da je zadovoljstvo onih koji su u potpunosti prešli na IQOS uporedivo sa zadovoljstvom onih koji su nastavili da puše cigarete*.
Otkrij više o našem putovanju uz naučne procjene.

IQOS nije bez rizika. Sadrži nikotin koji stvara ovisnost.

Najbolja odluka koju svaki pušač može donijeti je da potpuno prestane sa upotrebom duhana i nikotina.

*Tromjesečna klinička studija sprovedena u SAD i Japanu sa po 160 odraslih pušača, u približno stvarnim uslovima.