Pravila i uslovi registracije

PRAVILA I USLOVI REGISTRACIJE ZAINTERESOVANIH POTENCIJALNIH POTROŠAČA

 1. O NAMA

Platformu za registraciju zainteresovanih potencijalnih potrošača na ba.iqos.com vodi Philip Morris BH doo Sarajevo, ID broj 4201126970005, sa registrovanim sjedištem na adresi Trg Solidarnosti 2a, 71000 Sarajevo , Bosna i Hercegovina.

 1. ČEMU SLUŽE OVA PRAVILA I USLOVI?
  1. Svrha ovih Pravila i uslova (“PRAVILA”) je da Vam objasnimo bazična pravila i principe registracije na našoj platformi i pravni odnos koji iz toga proističe.
  2. Svrha ovih Pravila je i da se obezbijedi Vaša upoznatost sa pravilima obrade vaših ličnih podataka i za komunikaciju na daljinu sa Vama.
  3. Ovi PRAVILA smisleno izostavljaju detaljne opise pitanja koja su jasni sami po sebi iz konteksta. Ovi PRAVILA su sastavljeni na bosanskom i engleskom jeziku. U slučaju neslaganja, preovladava verzija na bosanskom jeziku.
  4. Platforma za registraciju zainteresovanih potencijalnih potrošača je namijenjena za stupanje u kontakt sa IQOS prodajnim predstavnicima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Ova platforma nije dostupna u Republici Srpskoj zbog lokalnih zakonskih ograničenja.
 2. ZAŠTO TOLIKO ŽELIMO DA ZNAMO VAŠU STAROST?
  1. S obzirom da su proizvodi ponuđeni na našoj platformi elektronski uređaji za upotrebu bezdimnih duhanskih proizvoda, moramo da obezbijedimo da ne kontaktiramo osobama mlađim od 18 godina. Zbog toga zahtijevamo verifikaciju Vaše starosti kada posjetite našu internet stranicu i provjeravamo starost prilikom registracije, kao i kasnije prilikom eventualne prodaje proizvoda.
  2. Nikada nećemo komunicirati niti trgovati sa osobama mlađim od 18 godina.
  3. Platforma za registraciju je dostupna samo registrovanim korisnicima. Po potrebi provjeravamo starost korisnika prilikom registracije i/ili prilikom prodaje provjeravajući korisnikova lična dokumenta (lična karta, vozačka dozvola, pasoš); sve ovo radimo da bismo uskladili poslovanje sa zakonom.
  4. Ako ste mlađi od 18 godina i registrujete se, Vaša registracija će biti poništena neposredno pošto postanemo svjesni te činjenice.
 3. ČEMU SLUŽI PLATFORMA I ŠTA SE DEŠAVA NAKON REGISTRACIJE?
  1. Platforma služi za lako ostvarivanje kontakta između Vas kao zainteresovanog punoljetnog potencijalnog potrošača i trgovca na malo IQOS proizvodima.
  2. Unošenjem podataka i slanjem forme za registraciju, izražavate Vašu volju i suglasnost da Vas kontaktira treće lice – trgovac na malo radi Vašeg neposrednog upoznavanja sa svojstvima proizvoda. Trgovac na malo će Vas kontaktirati u roku od 3 dana. Predstavnik trgovca na malo će Vas dalje uputiti na dvije alternative kako možete neposredno upoznati IQOS tehnologiju i potencijalno kupiti određeni proizvod – upućivanjem na najbližu IQOS prodavnicu, ili sastankom na mjestu i u vrijeme koje odaberete, a u skladu sa zakonom.
  3. Registracija nije obavezujuća ni za Vas ni za trgovca na malo. Eventualna prava i obaveze između Vas i trgovca na malo nastupaju tek ukoliko se nakon neposrednog kontakta uživo odlučite da kupite određene proizvode. Ponuda za ostvarivanje kontakta predstavljena na ovoj platformi ne obavezuje ukoliko trgovac na malo trenutno nema konkretne proizvode na stanju.

 

PRIHVATANJEM OVIH PRAVILA POTVRĐUJETE:

 1. da ste punoljetni pušač stariji od 18 godina,
 2. da su istiniti svi podaci koje ste dobrovoljno dali o sebi (a koji između ostalog uključuju: ime i prezime, pol, adresu, datum rođenja, e-mail adresu, kontakt telefon).
 3. da ste prije pružanja ličnih podataka obavješteni da je privredno društvo Philip Morris BH d.o.o. Sarajevo rukovalac prikupljenih ličnih podataka, kao i o svrsi obrade podataka, o korisnicima i kategorijama korisnika ličnih podataka, vremenskom okviru za obradu podataka, i da ste za ove svrhe dobrovoljno dostavio/la svoje lične podatke.

PRIHVATANJEM OVIH PRAVILA SE SAGLAŠAVATE da privredno društvo Philip Morris BH d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: “PM”):

 1. Sakuplja, čuva, obrađuje i koristi lične podatke koje ste dobrovoljno dali, radi uspostavljanja kontakta od strane prodavca IQOS uređaja sa Vama kao zainteresovanim potencijalnim kupcem,
 2. Proslijedi Vaše podatke odgovarajućem prodavcu IQOS uređaja radi ostvarivanja kontakta sa Vama,
 3. Prenosi Vaše lične podatke povezanim kompanijama PM pod okriljem Philip Morris International, uključujući i prekogranični prenos podataka u Republiku Srbiju, Republiku Hrvatsku, države članice Savjeta Evrope i druge države;
 4. Snima eventualne telefonske razgovore između Vas i IQOS telefonskog servisa i/ili IQOS maloprodavca radi ostvarivanja navedenih svrha obrade podataka i prateće analitike, kao i radi unapređenja svojih usluga i zaštite svojih ili potrošačkih legitimnih interesa;
 5. Oformi bazu podataka na osnovu podataka koje ste dali kao i ostalih obavještenja, podataka ili izjava koje potencijalno date u okviru ovdje naznačenih svrha obrade podataka i komunikacije, te da ovu bazu podataka čuva i na siguran način van Bosne i Hercegovine, a u skladu sa primjenjivim propisima.

 

Vaše lične podatke, kao i Vašu saglasnost sa svim gore navedenim, u cijelosti ili djelimično, možete u svako doba ažurirati ili poništiti zahtjevom upućenim ka PM u pisanoj formi ili putem e-mejla na adresu contact.ba@iqos.com.Za više informacija o pravilima o privatnosti grupacije PMI, molim vas pročitajte PMI Obaveštenje potrošača o privatnosti. Ako ne želite više da dobijate informacije od PM ili, molimo vas da podnesete pismeni zahtjev ka Philip Morris BH d.o.o. ili putem e-mejla na adresu contact.ba@iqos.com sa napomenom “Brisanje iz Philip Morris BH d.o.o. Sarajevo baze podataka”. Vaše lične podatke brišemo u roku od 14 dana od prijema zahtjeva.