Opšti uslovi učešća u programu IQOS CLUB

1. Pregled programa IQOS CLUB

1.1 IQOS CLUB je program zasnovan na statusu za naše vjerne IQOS kupce. Kroz IQOS CLUB u mogućnosti ste da sakupljate Statusne bodove preduzimajući određene radnje, a zauzvrat vam nudimo Pogodnosti, uključujući jedinstvene događaje i iskustva, šansu za osvajanje nagrada i specijalnih ponuda.

1.2 Koristimo određene definisane izraze u ovim opštim uslovima koji su podebljani. Lista ovih definisanih izraza je data u odjeljku 14.

2. Primjena Opštih uslova

2.1 Ovi opšti uslovi (Opšti uslovi) važe i regulišu vaše učešće u programu IQOS CLUB (IQOS CLUB). Opšte uslove treba pažljivo pročitati budući da utiču na vaša zakonska prava i regulišu prirodu vaših odnosa sa kompanijom Philip Morris BH doo Sarajevo, 71000 Sarajevo, Trg Solidarnosti 2A (PMBH).

2.2 Tokom trajanja vašeg članstva slažete se da ćete biti obavezni da poštujete ove Opšte uslove. Ukoliko niste saglasni (ili ne možete ispoštovati Opšte uslove, možete u bilo kom trenutku otkazati svoje članstvo tako što ćete se obratiti korisničkoj službi IQOS-a (adresa za prijem e-pošte: contact.ba@iqos.com ; besplatan poziv: 0800 2 12 12). Članstvo u IQOS CLUB-u i Opšti uslovi važe u državi vašeg registrovanog boravka u skladu sa našom IQOS bazom podataka.

2.3 Takođe, zadržavamo pravo izmjene Opštih uslova i tehničkih uslova, usluga i Pogodnosti programa IQOS CLUB u bilo kom trenutku po osnovu obavještenja. Ukoliko niste saglasni sa takvim izmjenama, možete prekinuti članstvo u programu IQOS CLUB.

2.4 Nisu dozvoljene izmjene Opštih uslova sa vaše strane, osim ukoliko kompanija PMBH ne izda izričitu saglasnost pisanim putem.

3. Podobnost

3.1 Program IQOS CLUB koristit ćete po našem nahođenju, te iz bilo kog razloga možemo odbiti vašu prijavu za korištenje. Takođe možemo raskinuti vaše pravo da koristite program IQOS CLUB iz bilo kog razloga, uključujući i kršenje nekog od ovih opštih uslova.

3.2 Bićete podoban kandidat za članstvo u programu IQOS CLUB samo ukoliko: (i) ste punoljetan pušač i korisnik IQOS uređaja koji ima više od 18 godina i registrovani ste u našoj IQOS bazi podataka; i (ii) vaše se glavno prebivalište nalazi u državi u kojoj je dostupan program IQOS CLUB (BiH).

3.3 Članstvo u programu IQOS CLUB otvoreno je samo za fizička lica. Kompanije, partnerstva, nekorporativna udruženja i druga pravna lica ne ispunjavaju uslove za članstvo.

Član programa IQOS CLUB ne može imati višestruka članstva. Možete da održavate samo jedan nalog u programu IQOS CLUB.

4. Uslovi članstva

4.1 Da biste postali član IQOS CLUB-a, morate imati najmanje jedan registovani prihvatljiv uređaj, kao što je opisano u odeljku 4.2 (Uređaj) u našoj bazi podataka. Ako imate više od jednog registrovanog Uređaja, i dalje ćete imati samo jedno članstvo u programu IQOS CLUB. Ukoliko izmjenimo Opšte uslove, a zatim koristite usluge i Pogodnosti programa IQOS CLUB-a ili registrujete neki drugi Uređaj, slažete se da ćete biti obavezni da poštujete izmjenjene Opšte uslove. Uređaj možete registrovati: (i) na vašem nalogu na sajtu iqos.com da biste učestvovali u programu IQOS CLUB; (ii) pozivom korisničkog centra na 0800 2 12 12 ili (iii) u IQOS zonama koja učestvuje u programu ili (iv) kod IQOS prodajnog predstavnika.

4.2 Možete imati sledeće Uređaje za potrebe svog članstva u programu IQOS CLUB:

(a) IQOS 2.4+, IQOS 3, IQOS 3 Duo

(b) IQOS 3 MULTI

(c) Ako je primjenljivo, bilo koji budući IQOS uređaj koji vam daje pravo na članstvo u programu IQOS CLUB.

4.3 Registracija se može obaviti u bilo kom trenutku pod uslovom da ste punoljetan i registrovani korisnik jednog od navedenih modela Uređaja.

4.4 Članstvo u programu IQOS CLUB i pružene usluge i Pogodnosti lične su prirode i ne mogu se prenositi trećim licima.

4.5 Program IQOS CLUB je dostupan samo u određenim zemljama. Vaše korištenje programa IQOS CLUB vezano je za državu u kojoj boravite. Ukoliko promjenite državu boravka, tada vam članstvo u toj zemlji automatski ističe i morate nas obavjestiti o tome i ponovo se prijaviti za korištenje programa IQOS CLUB u novoj državi boravka (ako je program IQOS CLUB dostupan u toj zemlji).

5. IQOS CARE PLUS

Vaše članstvo u programu IQOS CLUB daje vam pravo na besplatan pristup programu IQOS CARE PLUS vezanom za trajanje garantnog perioda Uređaja, gdje možete dobiti posebnu brigu i usluge za svoj registrovani Uređaj. Pogledajte više informacija o programu IQOS CARE PLUS ovde [https://ba.iqos.com/bs/podrska/iqos/usluge]. Imajte u vidu da program IQOS CARE PLUS ima posebne opšte uslove, koje možete videte na [https://ba.iqos.com/bs/terms/18].

6. Pogodnosti

6.1 Kao rezultat svog članstva u programu IQOS CLUB i na osnovu svog nivoa statusa, imat ćete pravo na Pogodnosti navedene na stranici pogodnosti programa IQOS CLUB, koju možete videti ovde [https://ba.iqos.com/bs/loyalty/how-it-works].

6.2 Pogodnosti možete dobiti prikupljanjem Statusnih bodova i dostizanjem različitih Nivoa statusa. Postupak za sticanje Statusnih bodova opisan je u odeljku 7. Izbor Pogodnosti koje možete dobiti zavisi od njihove dostupnosti.

6.3 Samo vi možete zatražiti Pogodnosti na osnovu svog nivoa statusa. Pogodnosti možete koristiti samo vi, osim ako posebna Pogodnost izričito ne predviđa da je druge osobe mogu koristiti.

6.4 Pogodnosti se moraju koristiti tokom vašeg Statusnog perioda, alternativno i, ako je primenljivo, u roku koji je predviđen tom Pogodnošću. Pogodnosti koje nisu iskorištene u datom periodu ističu. Ako ne iskoristite Pogodnost koja je predviđena za određeni datum ili vrijeme, to će dovesti do ukidanja Pogodnosti.

6.5 Određene pogodnosti ( kao npr. Kupovina novog uređaja za 15 KM i Besplatna dodatna oprema) važe isključivo i samo za najviši statusni nivo (Platinum). Te pogodnosti PMBH može promjeniti u svakom trentku, a iste se mogu iskoristiti samo jedanput u toku trajanja statusnog perioda.

6.6 Neke Pogodnosti mogu pružiti naši poslovni partneri (Poslovni partneri). Pogodnosti Poslovnih partnera mogu biti podložne Opštim uslovima Poslovnog partnera. Kompanija PMBH će uložiti razumne napore da obezbjedi dostupnost takvih Pogodnosti, ali neće biti odgovorna za gubitak prouzrokovan propustom Poslovnog partnera da obezbjedi takvu Pogodnost, osim u slučaju kada je takav propust izazvala kompanija PMBH. U takvom slučaju, odgovornost kompanije PMBH biće ograničena na novčanu vrijednost Pogodnosti.

6.7 Kompanija PMBH zadržava pravo da: (i) prekine odnose sa Poslovnim partnerima i pristup takvim Pogodnostima iz bilo kojeg razloga u bilo kom trenutku; i (ii) iz bilo kog razloga i u bilo kom trenutku izmjeni Pogodnosti. O svakoj takvoj promjeni kompanija PMBH će vas obavijestiti, na primjer, putem najnovijih informacija na sajtu programa IQOS CLUB ili putem e-pošte.

7. Statusni bodovi i vaučeri

7.1 Kao član programa IQOS CLUB, imate mogućnost da zaradite Statusne bodove (Statusne bodove) za aktivnosti sa kompanijom PMBH i našim poslovnim partnerima, na neki od sljedećih načina: Kupovinom novog IQOS uređaja, Kupovinom IQOS dodatne opreme, putem Preporuke IQOS-a (korištenjem vašeg Koda za preporuku), tokom Posjete IQOS zoni, tokom posjete IQOS eventa I sl.. Kompanija PMBH po vlastitom nahođenju može u bilo kom trenutku da izmjeni pravila i načine za sticanje Statusnih bodova, uz prethodno dostavljanje obavještenja.

7.2 Statusni bodovi se osvajaju po aktivnosti. Detaljne informacije o statusnim poenima možete naći na https://ba.iqos.com/bs/loyalty/how-it-works

7.3 Statusne bodove možete dobiti samo vi, i ne mogu se prenijeti drugom članu ili bilo kojoj trećoj strani.

7.4 Kompanija PMBH bilježi Statusne bodove na vašem članskom nalogu. Statusne bodove nije moguće unovčiti.

7.5 U slučaju bilo kakvog spora oko prava na Statusne bodove, kompanija PMBH može tražiti da dostavite dokaz o obavljanju aktivnosti za koju tražite Statusne bodove. Kompanija PMBH mora primiti zahtjeve u roku od šest (6) mjeseci od aktivnosti.

7.6 Statusni bodovi se ne mogu koristiti ni sa kakvim drugim Statusom ili programom lojalnosti.

7.7 S vremena na vrijeme kompanija PMBH može ponuditi vaučere članovima programa IQOS CLUB. Takvi vaučeri se mogu ponuditi za usluge partnera IQOS CLUB-a. Za njih će se primenjivati se opšti uslovi objavljeni uz svaku ponudu vaučera i, u slučaju sukoba, imaće prednost nad ovim opštim uslovima.

8. Nivo statusa

8.1 Program IQOS CLUB ima tri Nivoa statusa: Silver, Gold, i Platinum (Nivo statusa). Vaš nivo statusa određuje usluge i Pogodnosti na koje imate pravo kao član programa IQOS CLUB.

8.2 Kada se pridružite programu IQOS CLUB, automatski će vam se dodijeliti Silver status. Za sve IQOS korisnike, koji su kupili uređaj prije lansiranja IQOS CLUB-a, odgovarajući status će biti dodijeljen na osnovu broja uspješnih preporuka (putem Koda za preporuku) koje su postigli do tog momenta. U slučaju da nemate uspješnih preporuku ili imate jednu uspješnu preporuku, biti će vam dodijeljen Silver status; ukoliko imate od 2 do 4 preporuke biti će vam dodijeljen Gold status; ukoliko imate 5 i više uspješnih preporuka biti će vam dodijeljen Platinum status za vaš prvi Period Nivoa statusa.

8.3 Broj prikupljenih bodova koji osvojite u punoj kalendarskoj godini, određuje vaš status u narednoj. Kada sakupite dovoljan broj bodova vaš status će automatski preći na sljedeći nivo. Na kraju svake kalendarske godine vaši Statusni bodovi se vraćaju na nulu, a kompanija PMBH pregleda vaš nivo statusa i ažurira ga u skladu sa brojem Statusnih bodova koje ste prikupili tokom prethodne pune kalendarske godine. Trenutni broj statusnih bodova je opisan na nalogu svakog člana kluba. Kompanija PMBH po vlastitom nahođenju može u bilo kom trenutku da izmjeni broj Statusnih bodova koji je potreban za svaki Nivo statusa, uz dostavljanje prethodnog obaveštenja.

8.4 Napredovanje se kreće od statusa Silver u status Gold, statusa Gold u status Platinum, zavisno od broja Statusnih bodova prikupljenih tokom pune kalendarske godine. Ako tokom naredne kalendarske godine ne prikupite dovoljan broj statusnih bodova potrebnih za održavanje trenutnog statusa, tada ćete preći na status koji je u skladu sa brojem prikupljenih bodova.

Saglasni ste sa sledećim:

(a) Nećete zloupotrebljavati program IQOS CLUB, uključujući njegove usluge i Pogodnosti;

(b) Nećete prevarom pribavljati Statusne bodove ili Pogodnosti;

(c) Prema našem osoblju i osoblju naših poslovnih partnera odnosićete se ljubazno i sa poštovanjem;

(d) Čuvaćete svoj članski nalog, na sigurnom i bezbijednom nivou;

(e) Pridržavat ćete se važećeg zakona; i

(f) Pridržavat ćete se ovih opštih uslova.

8.5 PMBH ima pravo da ispita učešće bilo kog člana IQOS Club-a kako bi se otkrile eventualne namjerne ili nenamjerne nepravilnosti u upotrebi ili zloupotrebe Koda za preporuku, sa ciljem sticanja lične dobiti. Ispitivanje se izvršava kada se jedan Kod za preporuku iskoristi više od 10 puta. Član može da dijeli svoj Kod za preporuku na bilo koji način koji želi, dokle god se taj vid komunikacije može okarakterisati kao lična komunikacija. Oglašavanje ili masovno promovisanje Koda za preporuku je najstrožije zabranjeno i rezultovat će trenutnim isključenjem iz IQOS Club-a. PMBH zadržava pravo da prekine važenje Koda na osnovu rezultata ispitivanja, a u slučaju utvrđivanja nepravilne upotrebe, poništi bilo koji prethodno ostvaren rezultat pomoću takvog Koda za preporuku. Svaki član čiji se Kod za preporuku deaktivira, automatski gubi pravo na ulazak u IQOS Club.

8.6 Kompanija PMBH će primati, čuvati i na drugi način obrađivati vaše lične podatke u vezi sa administracijom programa IQOS CLUB i vašim učešćem u njemu. Da biste saznali kako ćemo koristiti vaše lične podatke prikupljene u vezi sa vašim nalogom u programu IQOS CLUB, pročitajte Obavještenje o privatnosti kompanije PMBH na linku https://www.pmi.com/privacy-notice. Za potpunu uslugu programa IQOS CLUB, dobict ćete obavještenje od IQOS CLUB-a u vezi sa programom.

9. Rok i prestanak važenja

9.1 Rok vašeg članstva u programu IQOS CLUB teče od dana prijave na IQOS CLUB platfromu i nastavlja se dok imate barem jedan registrovani uređaj na vašem profilu (Aktivni član)

9.2 Članstvo u programu IQOS CLUB možete prekinuti u bilo kom trenutku sa trenutnim dejstvom, podnošenjem obavještenja kompaniji PMBH [adresa za prijem e-pošte contact.ba@iqos.com ; pozivom na broj 0800 2 12 12].

9.3 Ukoliko prekršite Opšte uslove, kompanija PMBH može prekinuti vaše članstvo u programu IQOS CLUB u bilo kom trenutku sa trenutnim dejstvom. Takođe, kompanija PMBH može prekinuti vaše članstvo iz bilo kog razloga 30 dana nakon podnošenja obavještenja.

9.4 Nakon prestanka ili isteka vašeg članstva, više nemate pravo na bilo koju od usluga i Pogodnosti iz programa IQOS CLUB, ne računajući one iz programa IQOS CARE PLUS, koje će ostati na snazi do isteka prava na reklamaciju na vaš Uređaj. Svi neiskorišteni vaučeri i Pogodnosti automatski se otkazuju.

10. Garancija/Izjave/Ograničenje odgovornosti

10.1 S obzirom na to da je članstvo u programu IQOS CLUB besplatno, ono je omogućeno kao takvo, bez ikakvih garancija.

10.2 Kompanija PMBH ne daje izjave o bilo kakvom prihodu, upotrebi, akcizama ili drugim poreskim obavezama koje biste mogli imati kao rezultat svog članstva u programu IQOS CLUB. Savjetujemo vam da se za dodatne informacije obratite svom knjigovođi ili poreskom savjetniku i jedini ste odgovorni za bilo kakve poreske obaveze nastale kao rezultat vašeg članstva u programu IQOS CLUB, zamjene vaučera ili primanja Pogodnosti.

10.3 U najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj prema važećem zakonu, kompanija PMBH ne snosi odgovornost u smislu krivičnog djela (uključujući i krivično djelo usljed zanemarivanja ili kršenja zakonske dužnosti), ugovora, pogrešnog prikazivanja, povraćaja i drugog, za bilo kakve direktne gubitke, gubitke profita, prodaje, prihoda ili štednje, pada poslovanja, škodljivost ugledu i/ili slične gubitke, gubitke ili izmjene podataka ili informacija, čisto ekonomske gubitke ili za bilo koje posebne, indirektne ili posljedične gubitke, troškove, oštećenja ili naknade koji nastanu ili na drugi način proizilaze iz vašeg članstva u programu IQOS CLUB ili vašeg korištenja usluga ili Pogodnosti u sklopu programa IQOS CLUB. Kompanija PMBH ne snosi odgovornost za bilo koji gubitak naveden u odjeljku 10.3, čak i ukoliko ste obavijestili tu kompaniju o potencijalnim sličnim gubicima.

10.4 U odjeljku 10 ništa ne isključuje odgovornost koja se ne može isključiti važećim zakonom.

11. Vlasništvo i rizik

11.1 Vlasništvo nad Statusnim bodovima i Pogodnostima ostaje kompaniji PMBH u svakom trenutku i nikad ne prelazi na vas. Imate pravo na korišctenje Pogodnosti u skladu sa ovim opštim uslovima.

11.2 Rizik u vezi sa Pogodnostima i vaučerima prelazi na vas čim iskoristite Pogodnost ili vaučer.

12. Neprenosivost

12.1 Osim kako je kompanija PMBH izričito utvrdila za određenu Pogodnost u pisanom obliku, Statusni bodovi, vaučeri i Pogodnosti ne mogu se zamijeniti za novac, niti se mogu refundirati ili razmijeniti. Statusni bodovi, vaučeri i Pogodnosti se ni u kom trenutku ne mogu kupovati, prodavati, mijenjati ili na bilo koji drugi način prenositi bilo kojoj trećoj strani, uključujući bilo kog drugog člana, osim ako je to posebno odobreno. Kompanija PMBH može otkazati bilo koje Statusne bodove, vaučere i Pogodnosti kojima se trguje na ovaj način.

12.2 Svaki pokušaj prodaje ili prenosa Statusnih bodova, vaučera ili Pogodnosti suprotno ovim opštim uslovima predstavlja kršenje prava i automatski će rezultirati prekidom vašeg članstva.

13. Ostale odredbe

13.1 Program IQOS CLUB se organizuje za IQOS potrošače na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

13.2 S obzirom na to da je članstvo u programu IQOS CLUB besplatno, ono je omogućeno u viđenom stanju, bez ikakvih garancija.

13.3 Za pitanja, upite i kontakt informacije o programu IQOS CLUB, kontaktirajte s nama ovde [https://ba.iqos.com/bs/kontakt].

13.4 Kompanija PMBH zadržava pravo da suspenduje ili prekine vaše pravo ili pravo bilo koje osobe koja koristi, ili u slučaju suspenzije, za koju se sumnja da koristi program IQOS CLUB, na način koji nije u skladu sa ovim opštim uslovima ili važećim zakonom. Pored suspenzije ili ukidanja prava na korištenje programa IQOS CLUB, kompanija PMBH ima pravo da preduzme odgovarajuće administrativne i/ili pravne radnje, koje smatra neophodnim po sopstvenom nahođenju.

13.5 Propust kompanije PMBH da sprovede ove opšte uslove neće predstavljati odricanje od ovih opštih uslova ili bilo koje od njihovih odredbi.

13.6 Prikupljanje Statusnih bodova, vaučera i Pogodnosti utvrđuje kompanija PMBH prema vlastitom nahođenju.

13.7 Nakon smrti bilo kojeg člana, svi Statusni bodovi, vaučeri i Pogodnosti koje je taj član sakupio automatski se poništavaju.

13.8 Sva pitanja ili sporove u vezi sa pravom na korištenje programa IQOS CLUB, dostupnošću Pogodnosti ili saglasnošću sa ovim opštim uslovima riješit će kompanija PMBH po vlastitom nahođenju. Odluka kompanije PMBH je obavezujuća.

13.9 Kompanija PMBH nije odgovorna za bilo kakve netačne ili pogrešne podatke koje ste dostavili tokom učestvovanja u programu IQOS CLUB, niti za bilo kakvo izgubljeno ili pogrešno obavještenje koje ste primili ili poslali u vezi sa programom IQOS CLUB.

13.10 Odgovorni ste za održavanje ažuriranih kontakt podataka na svom IQOS CLUB nalogu.

13.11 Obavještenja od kompanije PMBH u skladu sa ovim dokumentom mogu se dostaviti u pisanom obliku, uključujući e-poštu .

13.12 Opšti uslovi podliježu zakonima mjesta registrovanog sjedišta kompanije PMBH. Svi pravni sporovi biće predmet isključive nadležnosti grada u kojem se nalazi sjedište kompanije PMBH.

13.13 Svaka odredba ovih opštih uslova koju bilo koji nadležni organ ili sud proglasi nevažećom ili nesprovodivom, u mjeri takvog nevaženja ili nesprovodivosti, smatrat će se razdvojenom i ne utiče na ostale odredbe koje ostaju neizmjenjene.

13.14 Ako postoji bilo kakav sukob u značenju između verzije ovih opštih uslova na engleskom jeziku i verzije na bosankom jeziku, prevladava verzija na bosanskom jeziku.

14. Definicije

14.1 Za svrhe ovih opštih uslova:

Aktivni član - ima značenje opisano u odeljku 9.1

Pogodnosti - označavaju pogodnosti iz programa IQOS CLUB koje se s vremena na vrijeme navode u odeljku 6.1.

Uređaj - označava prihvatljivi IQOS uređaj za modele uređaja navedene u odeljku 4.2.

IQOS CLUB - ima značenje opisano u odeljku 2.1.

PMBH - ima značenje opisano u odeljku 2.1.

Statusni bodovi - imaju značenje opisano u odeljku 7.1.

Poslovni partneri - imaju značenje opisano u odeljku 6.6.

Nivo statusa - označava Silver, Gold ili Platinum

Opšti uslovi - imaju značenje opisano u odeljku 2.1.

Statusni period - označava bilo koju kalendarsku godinu od 1. januara do 31. decembra tokom koje ste član programa IQOS CLUB, s tim da se za vašu prvu godinu članstva ovaj period produžava do kraja sljedeće kalendarske godine.