Informacije o kompaniji

Philip Morris BH d.o.o.

Trg Solidarnosti 2A

71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 774 100