Loading...
BESPLATNO TESTIRANJE IQOS UREĐAJA NA 15 DANA. PRIJAVITE SE.
*
*
*
close

Važne informacije o IQOS uređaju

IQOS i duhanske patrone kupujte samo od svoje lokalne IQOS prodavnice ili drugih ovlaštenih prodavača. IQOS koristite samo s duhanskim patronama. IQOS nikada nemojte koristiti s cigaretama ili sličnim proizvodima ili dodacima koji nisu odobreni za upotrebu s IQOS uređajem. To može dovesti do povrede. Nemojte na bilo koji način mijenjati duhanske patrone niti im dodavati bilo kakve supstance. To može dovesti do povrede. Nemojte pokušavati da otvorite, mijenjate ili popravljate komponente IQOS uređaja ili da zamijenite bilo koje druge komponente ili baterije. To može dovesti do povrede.

IQOS uređaj je namijenjen isključivo za rad s duhanskim patronama i obrnuto. IQOS nikada nemojte koristiti s cigaretama ili sličnim proizvodima ili dodacima koji nisu odobreni za upotrebu s IQOS uređajem. To može dovesti do povrede. Sve prednosti koje pruža sistem koji je odobrila nauka kompanije PMI možete iskoristiti samo ako oboje koristite zajedno. Sve naše studije su zasnovane na korištenju IQOS uređaja s duhanskim patronama.

IQOS je namijenjen muškarcima i ženama koji bi inače nastavili da koriste duhanske ili nikotinske proizvode.

IQOS nije namijenjen ljudima koji nisu nikada pušili ili koji su prestali da koriste duhan ili nikotin.

IQOS nije alternativa za prestanak korištenja duhana i nikotina.

Kako bi iskusili pogodnosti IQOS uređaja, odrasle osobe ‒ pušači treba da se u potpunosti prebace na IQOS i da trajno prestanu da koriste cigarete.


Duhan i zdravstveni efekti

IQOS nije bez rizika.

Duhanske patrone sadrže nikotin koji izaziva ovisnost.

Najbolji način da umanjite zdravstvene rizike u vezi sa duhanom jeste da prestanete da koristite duhan i nikotin u potpunosti.


Nikotin

Nikotin je prirodno prisutan u duhanu koji se koristi u duhanskim patronama.

Nikotin izaziva ovisnost i može da dovede do nuspojava sličnih onima koje su povezane sa drugim nikotinskim proizvodima, kao što su glavobolja, mučnina ili iritacija grla. Ukoliko primjetite bilo koji od ovih simptoma, prestanite s korištenjem duhanskih patrona i konsultujte se sa zdravstvenim stručnjakom.

IQOS nije namijenjen ljudima sa srčanim problemima ili dijabetesom.

IQOS ne treba da se koristi tokom trudnoće ili dojenja.

Ukoliko ste trudni, dojite ili mislite da ste trudni, trebalo bi da prestanete da koristite duhan i nikotin u potpunosti i da se konsultujete sa zdravstvenim stručnjakom.


Djeca i adolescenti

IQOS je namijenjen da ga koriste samo odrasle osobe.

Ni pod kakvim okolnostima djeca i adolescenti ne treba da koriste IQOS.