Loading...
*
*
*
close

Pogledajte naše IQOS proizvode

Karakteristike
115 KM
50 KM*
Osnovne boje
Pregled sistema
Dizajn i karakteristike

*Cijena uz prvu registraciju

**U okviru optimalne operativne temperature. ***Vrijeme punjenja IQOS 3 DUO držača u prosjeku iznosi 1 min 50 s za od 0-1 korištenja, 3 min 25 s punjenja za od 1-2 korištenja, 5 min 15 s punjenja za od 0-2 korištenja. Početno vrijeme potpunog punjenja za IQOS 3 DUO držač iznosi 10 min 05 s. Vrijeme punjenja držača može zavisiti od uslova korištenja kao što su životni vijek baterije, okolina [vremenski uslovi] i samo korištenje uređaja.

Karakteristike
115 KM
50 KM*
Osnovne boje
Pregled sistema
Dizajn i karakteristike

*Cijena uz prvu registraciju

**U okviru optimalne operativne temperature. ***Vrijeme punjenja IQOS 3 DUO držača u prosjeku iznosi 1 min 50 s za od 0-1 korištenja, 3 min 25 s punjenja za od 1-2 korištenja, 5 min 15 s punjenja za od 0-2 korištenja. Početno vrijeme potpunog punjenja za IQOS 3 DUO držač iznosi 10 min 05 s. Vrijeme punjenja držača može zavisiti od uslova korištenja kao što su životni vijek baterije, okolina [vremenski uslovi] i samo korištenje uređaja.