IQOS nalozi na društvenim mrežama

Pravila korištenja i Vaša privatnost na ovoj stranici na društvenoj mreži

Vjerovatno ste preusmjereni ovdje sa jedne od naših IQOS stranica na društvenim mrežama (“stranice na društvenim mrežama”), na primjer sa stranice za korisničku podršku na Facebook-u sa jednog od naših naloga na društvenim mrežama (na primjer, Facebook ili IQOS naloga za brend komunikaciju na Instagramu, itd.). U ovom dokumentu, svi ovi nalozi će biti oslovljeni kao “nalozi na društvenim mrežama”.

IQOS nalozi na društvenim mrežama su namijenjeni odraslim pušačima koji žele nastaviti uživati u duhanskim proizvodima i odraslim IQOS korisnicima koji su rezidenti na tržištu Bosne i Hercegovine i interakcijom sa našim IQOS stranicama potvrđujete da ispunjavate ove kriterije.

Ko smo mi?

Mi smo član Philip Morris International (“PMI”) grupe kompanija. Identifikovali smo se Vama, i dali naše kontakt detalje, na internet stranici gdje su ova pravila interakcije (“Pravila”) objavljena ili na dotičnom IQOS nalogu na društvenoj mreži.

Kako prihvatate ova pravila interakcije?

Koristeći bilo koji od naših naloga na društvenim mrežama, prihvatate poštovanje ovih Pravila. Također prihvatate poštovanje svih drugih određenih uslova korištenja drugih platformi (na primjer, Facebook-ova izjava o pravima i odgovornostima, Instagram-ovi uslovi korištenja, itd.).

Dobre prakse prelaska i naša dužnost pružanja informacija

Prije nego što Vam kažemo šta ne biste trebali raditi na našoj stranici, ovdje su stvari koje biste trebali znati o IQOS-u:

PMI nudi mnoštvo kvalitetnih, naučno utemeljenih proizvoda bez dima koji su mnogo bolji izbor od nastavka pušenja. Naša vizija je da će naši proizvodi bez dima jednog dana zamijeniti cigarete.
1. Pušenje cigareta uzrokuje ozbiljne bolesti i izaziva ovisnost. Bez sumnje, najbolja odluka koju pušač može donijeti jeste da u potpunosti odustane od upotrebe duhana i nikotina.
2. PMI proizvodi bez dima namijenjeni su odraslim osobama koje bi inače nastavile pušiti ili koristiti druge nikotinske proizvode.
1. Ne nudimo PMI proizvode bez dima osobama koje nikada nisu koristile duhan ili nikotinske proizvode ili su prestali koristiti duhan i nikotinske proizvode. Naši proizvodi bez dima nisu alternativa za odvikavanje i nisu osmišljeni kao pomoć pri prestanku pušenja.
2. PMI proizvodi bez dima nisu bez rizika i sadrže nikotin koji izaziva ovisnost. Prelazak na proizvod bez dima je, međutim, mnogo bolji izbor od pušenja.
3. Mi podržavamo naše odrasle korisnike proizvoda bez dima na njihovom putu ka potpunoj konverziji kroz obrazovanje i usmjeravanje.
4. Da bi potrošači iskusili prednosti proizvoda bez dima, moraju se potpuno konvertovati i napustiti pušenje trajno.
5. Maloljetnici ne smiju koristiti duhan ili nikotin u bilo kojem obliku.
6. Trudnice, dijabetičari i osobe sa srčanim problemima ne smiju koristiti nikakav duhanski ili nikotinski proizvod.

Vaš doprinos

Redovno ćemo pratiti naloge na društvenim mrežama, odgovarati i prenositi onoliko korisnih preporuka koliko možemo. Drago nam je da ste tu i očekujemo povratnu informaciju i strastvene konverzacije, ali držimo ih jasnim i pozitivnim.

1. Vi odgovarate za sadržaj koji postavljate i mi zadržavamo prava da uklonimo bilo kakav sadržaj koji sadrži:

• Uvredljiv ili nasilan jezik
• Komentare mržnje ili diskriminacije rase, etnike, religije, roda, invalidnosti, seksualne orjentacije ili političkih uvjerenja
• Linkove ili komentare koji sadrže izričito seksualni sadržaj
• Kršenje autorskih ili intelektualnih prava
• Neželjene poruke, linkove ili datoteke koje sadrže viruse koji bi mogli nanijeti štetu računarima ili mobilnim uređajima drugih ljudi
• Napadi na određene grupe ili bilo kakve uznemiravajuće, prijeteće ili zlostavljačke komentare prema individualcima
• Komercijalno posredovanje ili promocija konkurenata
• Povjerljive informacije ili komercijalne tajne
• Pretvaranje da je neka druga osoba ili organizacija

2. Zadržavamo pravo da banujemo ili blokiramo korisnika koji objavljuje sadržaj na iznad opisani način i za obrazac neprikladnih objava ili ukoliko smatramo potrebnim, uklonimo objave na našim nalozima na društvenim mrežama, ukoliko smatramo da objava nije u skladu sa našim Pravilima ili specifičnim pravilima korištenja bilo koje druge platforme. Također nemamo obavezu da Vas obavijestimo o takvoj odluci.

3. Licenca za korištenje sadržaja generiranog od strane korisnika (“UGC”). Željeli bismo da iskoristimo sadržaj koji nam dostavite, objavite ili nam pošaljete kroz direktnu privatnu poruku (DM) na našim nalozima na društvenim mrežama.

a) Za bilo kakav UGC koji podijelite sa nama, Vi izjavljujete i garantujete da:

a. Vi ste trenutni korisnik IQOS-a i imate minimalno 18 godina (ukoliko se ne pojavljujete u UGC) ili minimalno 25 godina (ukoliko se prepoznatljivo pojavljujete u UGC);

b. UGC je Vaš originalni rad i ne krši bilo kakva prava intelektualnog vlasništva, ličnosti ili druga prava koja pripadaju trećim licima;

c. Vaša dozvola za korištenje UGC pod ovim sporazumom (“Vaša licenca”) ne krši ili nije u konfliktu sa Vašim postojećim ugovorenim aranžmanima ili primjenjivim zakonima;

d. bilo koji ljudi koji se prepoznatljivo pojavljuju u UGC uključujući i Vas imaju minimalno 25 godina, i imate dozvolu ovih ljudi da: i) ih fotografišete, snimate ili slikate, ii) uključite njihovu fotografiju, zvuk i/ili video u UGC i iii) ukoliko je primjenjivo, koristite njihova imena za dijeljenje sa PMI i njegovim filijalama u svrhe opisane ispod bez razmatranja plaćanja njima, i iv) pružanja kopije njihovog pismenog odobrenja ukoliko Vam PMI zatraži.

b) Zadržavate sva Vaša prava na UGC, ali ovim putem dajete odobrenje PMI-u i njegovim filijalama, besplatnu, doživotnu licencu da koristi i kopira, uključuje u komercijalne svrhe, UGC u sve zakonski dozvoljene svrhe koje uključuju marketing, promociju, i/ili oglašavanje PMI-evih nezapaljivih brendova, kao njima srodnih proizvoda, usluga ili promotivnih materijala, na PMI-evo vlastito nahođenje i bez odgovornosti i jamstava (izričitna ili podrazumijevana) sa poštovanjem korištenja istih, od dana kada date PMI-u i njegovim filijalama Vašu licencu.

c) Dajete PMI-u i njegovim filijalama pravo da reprodukuje, izmijeni, prikaže i pripremi izvedene radove, javno izvede, prikaže, distribuira, emituje ili drugačije koristi UGC, u cjelosti ili djelomično na bilo koji način PMI (ili njegovi filijale) žele, za iznad opisane svrhe, u bilo kojim predviđenim medijskim publikacijama i geografskim područjima.

d) Vi dajete pravo PMI-u i njegovim filijalama da koriste ime, nadimak, sličnost, pseudonim, pravo publiciteta, glas, uživo ili snimljena izvođenja, autografiju, fotografije i biografske informacije o Vama i bilo kojim drugim ljudima uključenim u UGC u skladu sa izjavom privatnosti naših poslovnih partnera koja je dostupa na https://pmiprivacy.com/en/consumer, i da ste obavijestili druge ljude uključene u UGC ovih uslova.

e) U slučaju da UGC narušava bilo kakva vlasnička prava bilo kojeg trećeg lica ili kleveti ili napada privatnost ili prava publiciteta bilo koje osobe, Vi ćete nadoknaditi štetu, odbraniti i sačuvati PMI i njegove filijale u bezopasnom stanju od bilo kakvih zahtjeva, potraživanja, ošteta, dugova, troškova i izdataka koja proizilaze iz ili se odnose na ovaj prekršaj.

f) You agree that Your License is voluntary and You are free to enter into it with PMI.

f) Saglasni ste da je Vaša licenca dobrovoljna i da ste je svojevoljno pružili PMI-u.

g) Možete povući svoje prihvatanje sporazuma o davanju licence u bilo kojem trenutku kontaktirajući nas putem e-maila ugc-claims@pmi.com ili na drugi način prateći upute postavljene u uslovima korištenja naših kanala, ali i nakon povlačenja Vaša licenca će ostati validna i primjenjiva za svaki UGC za koji ste nam dali Vašu licencu i/ili objavili na našim kanalima, računima, gdje je primjenivo u skladu sa dotičnim pravilima korištenja, prije povlačenja. Molimo uzmite u obzir da obrada Vaših zahtjeva za povlačenje može potrajati, ali ćemo nastojati da bude obrađen u što kraćem roku.

h) Možete kontaktirati ugc-claims@pmi.com (e-mail id) za sve upite ili pojašnjenja vezano za Vašu licencu, ukoliko smatrate da su Vaša autorska prava ili materijal zaštićen kao intelektualno vlasništvo korišten bez autorizacije ili ukoliko su Vaša prava privatnosti ili ličnosti ugrožena.

i) Vaša licenca će biti regulirana zakonima Švicerske i bit će predmet nadležnosti sudova u Lozani, Švicerska, bez obzira na bilo koji međunarodni konflikt pravnih odredbi, i do isključenja 1980 U.N. konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe.

Zapamtite, objave Vas ili drugih ljudi ne predstavljaju nužno viđenja Philip Morris International-a. Mi ne snosimo odgovornost za bilo koji sadržaj ili linkove koje dijelite Vi ili drugi ljudi. Ukoliko želite podijeliti ovu stranicu ili njen sadržaj sa svojom zajednicom, molimo, osigurajte da su ljudi koji vide Vaše objave punoljetni pušači ili odrasli korisnici IQOS-a.


ODGOVORNOST I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Vaše korištenje naših naloga na društvenim mrežama je na vašu vlastitu odgovornost. Naši nalozi na društvenim mrežama su dostupni po “tako je – kako je” i “dostupne kada su” osnovu. Gdje je moguće, mi možemo ograničiti Vaš pristup našim nalozima na društvenim mrežama ili bilo kojim svojstvima ili dijelovima u bilo koje vrijeme. odričemo se svih jamstava bilo koje vrste, bilo da su izričite ili podrazumijevane, uključujući jamstva prodaje koja se podrazumijevaju, zadovoljavajuće kvalitete ili sposobnosti za određenu svrhu i bilo kojih jamstava koja materijali na našim nalozima na društvenim mrežama ne krše; da će pristup stranici biti neprekidan ili bez greške; da će naši nalozi na društvenim mrežama biti sigurni; da će informacije na našim nalozima na društvenim mrežama biti potpune, tačne ili pravovremene.

Ukoliko neko podnese tužbu protiv nas, koja je vezana za Vaše aktivnosti ili doprinose, Vi ćete nas obeštetiti i držati sigurnim od i protiv svih šteta, gubitaka, i troškova bilo koje vrste (uključujući razumne pravne naknade i troškove) koji se odnose na takve tužbe.

Do krajnje dozvoljenog opsega pod primljenjivim zakonom, Vi razumijete i dajete saglasnost da mi nećemo biti odgovorni za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne, posljedične, kaznene, ili bilo kakve druge štete koje se odnose ili rezultiraju iz Vašeg korištenja ili nemogućnosti da koristite naše naloge na društvenim mrežama. Ovo uključuje štete za greške, propuste, prekide, kvarove, kašnjenja, računarske viruse, vaše gubitke ili profite, gubitak podataka, neovlašteni pristup ili promjene u prijenosu i podacima, i druge mjerljive i nemjerljive gubitke. Ova ograničenja se primjenjuju neovisno o tome da li su štete potraživane na osnovu uslova ugovora, kao rezultat nemara, ili drugačije, čak i u slučaju da su naši predstavnici bili zanemareni ili su bili upoznati sa mogućnostima takvih šteta.

Vaša privatnost

Kako biste saznali kako obrađujemo informacije o Vama, uključujući koje informacije prikupljamo, svrhe u koje ih koristimo, sa kim ih dijelima, i kako štitimo Vašu privatnost, posjetite stranicu https://pmiprivacy.com/en/consumer

Promjene u ovim pravilima

Mi možemo izmijeniti ova Pravila sa vremena na vrijeme bez ikakvog objavještenja. Mi Vas ohrabrujemo da provjerite ova Pravila svaki put kada pristupite i koristite naše naloge na društvenim mrežama kako biste ostali u toku. Ukoliko nakon toga nastavite koristiti naše naloge na društvenim mrežama, Vaše korištenje će značiti da prihvatate ažurirana Pravila. Datum u vrhu ove stranice pokazuje kada su Pravila posljednji put ažurirana.

Legislativa

Zakoni Švicerske upravljaju ovim Pravilima i Vašim korištenjem naših naloga na društvenim mrežama, Vi dajete bespovratnu saglasnost za isljučivu nadležnost kompetentnih sudova koji su smješteni u Lozani, Švicerska, bez obzira na međunarodne konflikte pravnih odrebi, i do isključenja 1980 U.N. konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe.

Pravo na dodjelu, bez odricanja, delimična nevažnost

PMI može dodijeliti svoja prava i obaveze pod ovim Pravilima drugim licima u bilo koje vrijeme, bez obavještavanja Vas, osim ukoliko je obavještenje Vama obavezno prema primjenjivom zakonu, ali ovo neće uticati na Vaša prava ili naše obaveze prema ovim Pravilima.

Naše eventualno propuštanje da insistiramo na ili primjenimo strogo izvršenje ovih Pravila nije odustajanje od bilo kojih od ovih Pravila ili prava PMI-a. Korisnici trebaju uvijek predpostaviti da se ova Pravila primjenjuju.

Ukoliko se bilo koje odredbe ovih Pravila smatraju nevažećim ili neprimjenjivim, ostatak ovih Pravila će nastaviti biti primjenjiv.

Hvala na čitanju. Molimo uživajte u našoj zajednici!

Zabilješke na revizije:
Posljednji put izmijenjeno na dan 14.12.2020.
Opšti uslovi IQOS TOP FAN statusa na IQOS društvenim mrežama

Ko smo mi?
Mi smo član Philip Morris International (“PMI”) grupe kompanija. Identifikovali smo se Vama, i dali naše kontakt detalje, na internet stranici gdje su ova pravila interakcije (“Pravila”) objavljena ili na dotičnom IQOS nalogu na društvenoj mreži.

IQOS nalozi na društvenim mrežama
IQOS nalozi na društvenim mrežama su namijenjeni odraslim pušačima koji žele nastaviti uživati u duhanskim proizvodima i odraslim IQOS korisnicima koji su rezidenti na tržištu Bosne i Hercegovine i interakcijom sa našim IQOS stranicama potvrđujete da ispunjavate ove kriterije.

IQOS TOP FAN
“IQOS TOP FAN” može da bude isključivo osoba koja je trenutni korisnik IQOS proizvoda te ima minimalno 18 godina. “IQOS TOP FAN” mora da bude osoba registrovana u bazi korisnika, prati IQOS nalog na društvenoj mreži, te nije povezana sa PMI ili njegovim filijalama, poput zaposlenja ili angažmana za pružanje usluga.

Da bi osoba postala “IQOS TOP FAN” potrebno je imati aktivnosti koje uključuju (lajkanje sadržaja, komentarisanje objava, slanje privatnih poruka i slične aktivnosti) kako bi se izvršilo potrebno rangiranje za postizanje navedenog “IQOS TOP FAN” statusa.

Ukoliko se izvrši dovoljan broj interakcija na IQOS nalogu na platformi Facebook “IQOS Bosna i Hercegovina” osoba dobija “Top Fan badge” koji se mora poslati kao screenshot u privatne poruke IQOS naloga kao dokaz.

Ukoliko se izvrši dovoljan broj interakcija na IQOS nalogu na platformi Instagram “iqos_fbih” rangiranje se vrši upotrebom privatnih alata (software) koji rangiranju korisnike prema navedenim interakcijama.

Svaki mjesec nagrađujemo ukupno 6 IQOS korisnika (3 na IQOS Facebook nalogu “IQOS Bosna i Hercegovina” i 3 na IQOS Instagram nalogu “iqos_fbih”), te će nagrade biti objavljene na iqos.com web stranici.

Dobitnici su prve 3 osobe koje u toku datog mjeseca ostvare “Top Fan badge” na IQOS nalogu na platformi Facebook “IQOS Bosna i Hercegovina” te iste dostave u privatne poruke (a najbrza 3 top fana, osvajaju taj mjesec nagradu), kao i prve 3 osobe koje su rangirane u datum mjesecu upotrebno privatnog alata (software) na IQOS nalogu na platformi Instagram “iqos_fbih”.

Dobitnik će biti obaviješten putem privatne poruke na svom Facebook, a putem storija na Instagram nalogu ce biti objavljeni najaktivniji pratioci tog mjeseca (bez tagovanja korisnika, vec navodjenjem njihovog Instagram naziva profila).

Ista osoba ne može da bude dobitnik više od jednom na istoj plaformi u toku jedne kalendarske godine, te u isto vrijeme na Instagram ili Facebook IQOS nalogu u toku jednog mjeseca.

Zadržavamo puno pravo da aktivnost otkažemo u bilo kojem trenutku bez prethodne najave ka korisnicima.

Vi odgovarate za komentare koje dostavljate i mi zadržavamo prava da uklonimo bilo kakav sadržaj koji uključuje:
- Uvredljiv ili nasilan jezik
- Komentare mržnje ili diskriminacije rase, etnike, religije, roda, invalidnosti, seksualne orjentacije ili političkih uvjerenja
- Linkove ili komentare koji sadrže izričito seksualni sadržaj
- Kršenje autorskih ili intelektualnih prava
- Neželjene poruke, linkove ili datoteke koje sadrže viruse koji bi mogli nanijeti štetu računarima ili mobilnim uređajima drugih ljudi
- Poruke ili komentare koji nisu relevantni te nemaju nikakvog smisla nego se samo koriste u svrhe boljeg rangiranja unutar IQOS naloga na društvenim mrežama
- Napadi na određene grupe ili bilo kakve uznemiravajuće, prijeteće ili zlostavljačke komentare prema individualcima
- Komercijalno posredovanje ili promocija konkurenata
- Povjerljive informacije ili komercijalne tajne
- Pretvaranje da je neka druga osoba ili organizacija

Zadržavamo pravo da banujemo ili blokiramo korisnika koji objavljuje sadržaj na iznad opisani način i za obrazac neprikladnih objava ili ukoliko smatramo potrebnim, uklonimo objave na našim nalozima na društvenim mrežama, ukoliko smatramo da objava nije u skladu sa našim Pravilima ili specifičnim pravilima korištenja bilo koje druge platforme. Također nemamo obavezu da Vas obavijestimo o takvoj odluci.

Kako prihvatate ova pravila interakcije?
Koristeći bilo koji od naših naloga na društvenim mrežama, prihvatate poštovanje ovih Pravila. Također prihvatate poštovanje svih drugih određenih uslova korištenja drugih platformi (na primjer, Facebook-ova izjava o pravima i odgovornostima, Instagram-ovi uslovi korištenja, itd.).