Preporuči prijatelju - opšti uslovi

U okviru programa IQOS Club, registrovani korisnici IQOS-a (u PMBH d.o.o. bazi podataka) imaju priliku da pozovu svoje prijatelje punoljetne pušače da kupe IQOS ILUMA uređaj u tačno definisanim IQOS maloprodajnim objektima, i ostvare pravo „IQOS vaučer“ za svaku uspješnu preporuku. Ovdje navedeni Opšti Uslovi IQOS Club programa važe i za osobu koja preporučuje (u nastavku „Preporučilac“) i za osobu koja je preporučena (u nastavku „Preporučeni“), zajedničkog naziva „Učesnici“ u daljem tekstu.

Philip Morris BH d.o.o. Sarajevo ("PMBH ") ima pravo da suspenduje, obustavi ili promjeni Opšte Uslove IQOS Club programa u bilo koje vrijeme i iz bilo kog razloga. Kredit stečen u skladu za Opštim Uslovi do trenutka promjene, suspenzije ili obustavljanja će biti uvažen.

Informacije o “Preporučenom”:

Preporučeni je lice koje je Preporučiocu dalo saglasnost da Preporučilac podijeli sa PMBH (a shodno i sa ovlaštenim trgovcima na malo) kontakt podatke Preporučenog radi ostvarivanja kontakta sa Preporučenim, a povodom potencijalne kupovine IQOS ILUMA uređaja. Ukoliko Preporučeni nije punoljetni pušač ili nije dao/dala saglasnost za kontakt sredstvima komunikacije na daljinu, dalja komunikacija će biti obustavljena od strane PMBH.

1. Pravo na učešće
Učesnici moraju biti stariji od 18 godina i pušači, odnosno korisnici IQOS-a. Učesnici moraju biti rezidenti Federacije Bosne i Hercegovine, dokazujući to pokazivanjem lične karte prodajnom osoblju, ukoliko se to zatraži. Učesnici moraju biti stvarne osobe. Lica koja stiču pravo na učešće kao Preporučioci moraju:

• Biti registrovani korisnici IQOS-a
• Dodatno, PMBH može izabrati posebne grupe potrošača koje želi da uključi u program

2. Kredit na ličnom računu

• Kredit se može skupljati na sljedeći način:
o Preporučilac dijeli svoj jedinstveni kod za preporuku koji je dobio od tima koji organizuje program
o Osoba koja prima kod (Preporučeni) je u obavezi da kod pokaže prilikom kupovine prvog IQOS uređaja;
o Preporučeni nije već registrovani IQOS korisnik; i
o Preporučeni se registruje u trenutku kupovine, po važećim pravilima kupovine prvog IQOS uređaja;
o Kod za preporuku koji Preporučeni pokaže je validan kod, što će biti utvrđeno provjerom u sistemu u trenutku pokazivanja koda
o Preporučeni i Preporučilac moraju uvijek biti različite osobe.
• Uspješnom preporukom će se smatrati ona preporuka kod koje su svi gore navedeni uslovi zadovoljeni, i kupovina finalizovana.
• U momentu kada preporučeni kupi IQOS ILUMA uređaj koristeći kod preporučioca, preporučilac će dobiti kredit u iznosu od 15 KM na svom nalogu, što će biti potvrđeno SMS-om, a kada preporučeni kupi lil SOLID Ez uređaj koristeći kod preporučioca, preporučilac će dobiti kredit u iznosu od 5KM na svom nalogu. Kredit prikupljen na privatnom nalogu se mogu iskoristiti za umanjivanje računa prilikom kupovine bilo kojeg artikla u IQOS zonama.
• Svaki Preporučeni može da iskoristi kod za preporuku samo jednom prilikom kupovine prvog IQOS ILUMA uređaja, bez obzira da li je dotični Preporučeni dobio nekoliko kodova za preporuku od istih ili različitih Preporučilaca. Kod za preporuku nema rok trajanja.
• Iskorištenje koda preporuke je moguće u IQOS prodajnim mjestima i kod IQOS prodajnih predstavnika u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.
• IQOS Club program se može koristiti samo za lične, nekomercijalne svrhe.
• Kredit prikupljen na ličnom računu se može iskoristiti za proizvode na IQOS prodajnim mjestima ili kod IQOS prodajnih predstavnika i te proizvode nije moguće vratiti u zamijenu za novac. Kredit nije moguće zamijeniti za gotovinu, prebaciti na drugu osobu ili iskoristiti van IQOS prodajnih mjesta ili kod IQOS prodajnih predstavnika. Prilikom potrošnje kredita Preporučilac može koristiti kredit u iznosima od 15 KM (30 KM, 45 KM itd.), i nije moguće ostvariti povrat novca u slučaju da Preporučilac želi da kupi robu u iznosu manjem od predviđene zaokružene vrijednosti kredita. Zloupotreba vaučera je uzrok isključenja iz programa i eventualnih daljih pravnih posljedica.
• Kompanija PMBH će, ukoliko je samostalno utvrdila da su Učesnici ispunili Opšte uslove, potvrditi da su Učesnici ostvarili bonuse predviđene uslovima Programa. Preporučilac će automatski dobiti vaučere, obezbijeđene za potrebe IQOS Club programa. PMBH može poslati SMS ili elektronsku poštu bilo kom od Učesnika ukoliko je potrebno dostaviti obavještenje o statusu računa ili Koda za preporuku.
• Vrijednost kredita za korištenje u IQOS zoni koji Preporučilac stiče može se iskoristiti u roku od godinu dana od sticanja istog. Preporučioci koji su svoj kredit ostvarili prije 01.01.2023. će isti moći iskoristiti do 31.12.2023. Kredit koji nije iskorišten u navedenom periodu će automatski prestati da važi.
• Katalog proizvoda koji se mogu kupiti vaučerom u IQOS zoni je definisan od strane Maloprodavca, i podložan je promjenama.
• Obračun iznosa vaučera je automatski proces, baziran na iskorištenju Kodova za preporuku i kupovini IQOS specijalnih ponuda, u IQOS maloprodajnim objektima i kod IQOS prodajnih predstavnika. PMBH zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, ispita usklađenost sa Opštim uslovima.
• Prilikom kupovine IQOS uređaja moguće je pokazati tj. iskoristiti samo jedan kod.

3. Dijeljenje Koda za preporuku

Preporučilac neće dijeliti niti objavljivati Kod za preporuku na način ili na mjestu gdje ne postoji razumna osnova da publiku čine punoljetni pušači ili IQOS korisnici na koje se Kod za preporuku odnosi. Preporučilac može da dijeli svoj Kod za preporuku na bilo koji način koji želi, dokle god se taj vid komunikacije može okarakterisati kao lična komunikacija. Oglašavanje ili masovno promovisanje Koda za preporuku je najstrože zabranjeno, i rezultovat će trenutnim isključenjem iz Programa, bez mogućnosti iskorištenja prethodno stečenog Kredita. Preporučilac će izuzeti i neće držati PMBH, njegove direktore, dioničare, zaposlene, agente i saradnike odgovornim u slučaju bilo kakvih tvrdnji proisteklih kao razlog bespravnog dijeljenja Koda za preporuku.

4. Razno

• PMBH zadržava pravo da istraži učešće u Programu u sa ciljem otkrivanja bilo kakvih zloupotreba, i da preuzme sve potrebne mjere da iste spriječi ili otkloni. Ove mjere mogu podrazumijevati da PMBH donese odluku o obustavljanju prodaje IQOS specijalne ponude sa uključenim vaučerom. Vaučer stečen zloupotrebom ili nepoštovanjem Opštih uslova imat će vrijednost nula.
• PMBH zadržava pravo da ispita učešće bilo kog Učesnika u Programu kako bi se otkrile eventualne zloupotrebe Koda za preporuku sa ciljem sticanja lične dobiti. Ispitivanje će biti izazvano kada se jedan Kod za preporuku iskoristi više od 10 puta. Kompanija zadržava pravo da prekine važenje Koda na osnovu rezultata ispitivanja.
• Na IQOS Club program primjenjuju se zakoni Federacije BiH. U slučaju bilo kakvog spora, nadležnost će imati Općinski sud u Sarajevu.
• IQOS Club program organizuje kompanija Philip Morris BH d.o.o. Trg oslobođenja 2A Sarajevo.