Loading...
*
*
*
close

Naučni program


Ovo je samo dio našeg rada. Ovi testovi bili su presudni prije nego što smo prešli na testiranje IQOS-a s hiljadama odraslih pušača koji su dobrovoljno sudjelovali u našem kliničkom studijskom programu i na kraju nam omogućili da komercijaliziramo svoje proizvode.
Ovo je samo dio našeg rada. Ovi testovi bili su presudni prije nego što smo prešli na testiranje IQOS-a s hiljadama odraslih pušača koji su dobrovoljno sudjelovali u našem kliničkom studijskom programu i na kraju nam omogućili da komercijaliziramo svoje proizvode.

Da li značajno niži broj i nivo štetnih materija u IQOS duhanskoj pari takođe znače niži nivo takvih materija u tijelu? Ako smanjite razinu štetnih materija u duhanskoj pari IQOS-a, imalo bi smisla da se potpunim prelaskom sa cigarete na IQOS smanjuje izloženost tim štetnim materijama. Da bismo to dokazali, izmjerili smo biomarkere izloženosti za veliki broj tih štetnih materija kod hiljada pušača koji su sudjelovali u našem kliničkom studijskom programu (neki su prešli na IQOS, dok su drugi ili nastavili pušiti svoj brend cigareta ili su prestali za vrijeme trajanja studije).

Saznajte Više

Kliničke studije

Da li značajno niži broj i nivo štetnih materija u IQOS duhanskoj pari takođe znače niži nivo takvih materija u tijelu? Ako smanjite razinu štetnih materija u duhanskoj pari IQOS-a, imalo bi smisla da se potpunim prelaskom sa cigarete na IQOS smanjuje izloženost tim štetnim materijama. Da bismo to dokazali, izmjerili smo biomarkere izloženosti za veliki broj tih štetnih materija kod hiljada pušača koji su sudjelovali u našem kliničkom studijskom programu (neki su prešli na IQOS, dok su drugi ili nastavili pušiti svoj brend cigareta ili su prestali za vrijeme trajanja studije).

Saznajte Više


Međutim, i ovo je važno: IQOS nije bez rizika, a smanjenje rizika također ovisi o historiji pušenja svakog pojedinca. Apsolutno najbolji izbor ostaje potpuno napustiti upotrebu duhana i nikotina zajedno. IQOS nije alternativa prestanku. Oslobađa nikotin, koji stvara zavisnost
Međutim, i ovo je važno: IQOS nije bez rizika, a smanjenje rizika također ovisi o historiji pušenja svakog pojedinca. Apsolutno najbolji izbor ostaje potpuno napustiti upotrebu duhana i nikotina zajedno. IQOS nije alternativa prestanku. Oslobađa nikotin, koji stvara zavisnost

Onda kada je IQOS postao dostupan na tržištu, istraživanje se kreće od provođenja u pretprodajnom okruženju do stvarnog post-tržišnog okruženja. Tamo gledamo kako se taj proizvod koristi i kako bi upotpunio naše pretprodajne nalaze i učinio sve da identificiramo i spriječimo upotrebu od strane nenamjerne publike. Nakon godina komercijalizacije u mnogim zemljama, dostupni podaci potvrđuju naša zapažanja prije stavljanja na tržište, posebno u pogledu privlačnosti IQOS-a za odrasle pušače i relativnog nedostatka interesa za bivše pušače i nepušače.

Saznajte Više

Dugoročne studije

Onda kada je IQOS postao dostupan na tržištu, istraživanje se kreće od provođenja u pretprodajnom okruženju do stvarnog post-tržišnog okruženja. Tamo gledamo kako se taj proizvod koristi i kako bi upotpunio naše pretprodajne nalaze i učinio sve da identificiramo i spriječimo upotrebu od strane nenamjerne publike. Nakon godina komercijalizacije u mnogim zemljama, dostupni podaci potvrđuju naša zapažanja prije stavljanja na tržište, posebno u pogledu privlačnosti IQOS-a za odrasle pušače i relativnog nedostatka interesa za bivše pušače i nepušače.

Saznajte Više

Takođe pratimo izvještaje o zdravstvenim efektima sada kada proizvod koriste milioni odraslih korisnika. Dugoročne studije će nam eventualno pomoći da procijenimo potencijalno smanjenje rizika specifičnih bolesti upotrebom IQOS-a. Prikupljanje podataka za odgovor na ovo pitanje zahtijeva vrijeme, ali to je pravi izbor. Do sada su svi podaci koje smo vidjeli usmjereni u pravom smjeru.