Loading...
BESPLATNO TESTIRANJE IQOS UREĐAJA NA 15 DANA. PRIJAVITE SE.
*
*
*
close

Naše putovanje naučnog dokazivanja

Nauka koja stoji iza IQOS-a

Naučni program

Razvili smo sveobuhvatan program naučnog dokazivanja korak po korak. Ovaj program nadahnut je praksom farmaceutske industrije i u skladu je sa smjernicama FDA iz 2012. godine o procjeni duhanskih proizvoda s modificiranim rizikom. Naša procjena je također sprovedena prema međunarodnim standardima.
U laboratorijskim uslovima otkrili smo da su duhanske pare IQOS-a manje štetne od dima cigarete. Naši naučnici temeljito testiraju naše proizvode prije nego što odu u ruke odraslih pušača. Koristeći ""in vitro"" testove u našim laboratorijima, procijenili smo citotoksičnost i genotoksičnost duhanske pare IQOS-a u usporedbi s dimom referentne cigarete dizajnirane u istraživačke svrhe. Zajedno, rezultati ovih ispitivanja pokazuju da je duhanska para IQOS-a značajno manje štetna od dima referentne cigarete.

Da li je IQOS manje štetan?


U laboratorijskim uslovima otkrili smo da su duhanske pare IQOS-a manje štetne od dima cigarete. Naši naučnici temeljito testiraju naše proizvode prije nego što odu u ruke odraslih pušača. Koristeći ""in vitro"" testove u našim laboratorijima, procijenili smo citotoksičnost i genotoksičnost duhanske pare IQOS-a u usporedbi s dimom referentne cigarete dizajnirane u istraživačke svrhe. Zajedno, rezultati ovih ispitivanja pokazuju da je duhanska para IQOS-a značajno manje štetna od dima referentne cigarete.
Ovo je samo dio našeg rada. Ovi testovi bili su presudni prije nego što smo prešli na testiranje IQOS-a s hiljadama odraslih pušača koji su dobrovoljno sudjelovali u našem kliničkom studijskom programu i na kraju nam omogućili da komercijaliziramo svoje proizvode.
Ovo je samo dio našeg rada. Ovi testovi bili su presudni prije nego što smo prešli na testiranje IQOS-a s hiljadama odraslih pušača koji su dobrovoljno sudjelovali u našem kliničkom studijskom programu i na kraju nam omogućili da komercijaliziramo svoje proizvode.

Da li značajno niži broj i nivo štetnih materija u IQOS duhanskoj pari takođe znače niži nivo takvih materija u tijelu? Ako smanjite razinu štetnih materija u duhanskoj pari IQOS-a, imalo bi smisla da se potpunim prelaskom sa cigarete na IQOS smanjuje izloženost tim štetnim materijama. Da bismo to dokazali, izmjerili smo biomarkere izloženosti za veliki broj tih štetnih materija kod hiljada pušača koji su sudjelovali u našem kliničkom studijskom programu (neki su prešli na IQOS, dok su drugi ili nastavili pušiti svoj brend cigareta ili su prestali za vrijeme trajanja studije).

Saznajte Više

Kliničke studije

Da li značajno niži broj i nivo štetnih materija u IQOS duhanskoj pari takođe znače niži nivo takvih materija u tijelu? Ako smanjite razinu štetnih materija u duhanskoj pari IQOS-a, imalo bi smisla da se potpunim prelaskom sa cigarete na IQOS smanjuje izloženost tim štetnim materijama. Da bismo to dokazali, izmjerili smo biomarkere izloženosti za veliki broj tih štetnih materija kod hiljada pušača koji su sudjelovali u našem kliničkom studijskom programu (neki su prešli na IQOS, dok su drugi ili nastavili pušiti svoj brend cigareta ili su prestali za vrijeme trajanja studije).

Saznajte Više
Ova istraživanja pokazuju da kada pušači pređu na IQOS, njihovo tijelo apsorbira znatno niže razine štetnih materija, što zauzvrat rezultira povoljnim promjenama u brojnim markerima rizika odabranim zbog njihove poznate povezanosti s bolestima povezanim s pušenjem. Ali tu nije kraj.
Učesnici naše kliničke studije koji su prešli na IQOS također izvještavaju da IQOS pruža uporediv nivo zadovoljstva kao cigarete. Ovo ide u prilog našem stavu da IQOS može biti prihvatljiva alternativa za odrasle pušače koji bi inače nastavili pušiti. Na osnovu svih naučnih dokaza, uvjereni smo da je potpuni prelazak na IQOS manje štetan od nastavka pušenja cigareta.

Zadovoljstvo IQOS-om


Učesnici naše kliničke studije koji su prešli na IQOS također izvještavaju da IQOS pruža uporediv nivo zadovoljstva kao cigarete. Ovo ide u prilog našem stavu da IQOS može biti prihvatljiva alternativa za odrasle pušače koji bi inače nastavili pušiti. Na osnovu svih naučnih dokaza, uvjereni smo da je potpuni prelazak na IQOS manje štetan od nastavka pušenja cigareta.
Međutim, i ovo je važno: IQOS nije bez rizika, a smanjenje rizika također ovisi o historiji pušenja svakog pojedinca. Apsolutno najbolji izbor ostaje potpuno napustiti upotrebu duhana i nikotina zajedno. IQOS nije alternativa prestanku. Oslobađa nikotin, koji stvara zavisnost
Međutim, i ovo je važno: IQOS nije bez rizika, a smanjenje rizika također ovisi o historiji pušenja svakog pojedinca. Apsolutno najbolji izbor ostaje potpuno napustiti upotrebu duhana i nikotina zajedno. IQOS nije alternativa prestanku. Oslobađa nikotin, koji stvara zavisnost

Onda kada je IQOS postao dostupan na tržištu, istraživanje se kreće od provođenja u pretprodajnom okruženju do stvarnog post-tržišnog okruženja. Tamo gledamo kako se taj proizvod koristi i kako bi upotpunio naše pretprodajne nalaze i učinio sve da identificiramo i spriječimo upotrebu od strane nenamjerne publike. Nakon godina komercijalizacije u mnogim zemljama, dostupni podaci potvrđuju naša zapažanja prije stavljanja na tržište, posebno u pogledu privlačnosti IQOS-a za odrasle pušače i relativnog nedostatka interesa za bivše pušače i nepušače.

Saznajte Više

Dugoročne studije

Onda kada je IQOS postao dostupan na tržištu, istraživanje se kreće od provođenja u pretprodajnom okruženju do stvarnog post-tržišnog okruženja. Tamo gledamo kako se taj proizvod koristi i kako bi upotpunio naše pretprodajne nalaze i učinio sve da identificiramo i spriječimo upotrebu od strane nenamjerne publike. Nakon godina komercijalizacije u mnogim zemljama, dostupni podaci potvrđuju naša zapažanja prije stavljanja na tržište, posebno u pogledu privlačnosti IQOS-a za odrasle pušače i relativnog nedostatka interesa za bivše pušače i nepušače.

Saznajte Više

Takođe pratimo izvještaje o zdravstvenim efektima sada kada proizvod koriste milioni odraslih korisnika. Dugoročne studije će nam eventualno pomoći da procijenimo potencijalno smanjenje rizika specifičnih bolesti upotrebom IQOS-a. Prikupljanje podataka za odgovor na ovo pitanje zahtijeva vrijeme, ali to je pravi izbor. Do sada su svi podaci koje smo vidjeli usmjereni u pravom smjeru.

IQOS je bolji izbor od nastavka pušenja. Ukupni dostupni naučni dokazi do danas jasno pokazuju da potpuni prelazak na IQOS predstavlja manji rizik za vaše zdravlje od nastavka pušenja cigareta. *Važna informacija: IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin, koji stvara zavisnost
IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin, koji stvara zavisnost. Najbolja odluka koju bilo koji pušač može donijeti je da potpuno prestane koristiti duhan i nikotin zajedno.
* Izvor: Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja, što uključuje podatke o hemijskoj aerosoli iz 10 kliničkih studija provedenih sa hiljadama sudionika u SAD-u, Japanu i Poljskoj i podatke iz 18 nekliničkih studija .

Rezultat:


IQOS je bolji izbor od nastavka pušenja. Ukupni dostupni naučni dokazi do danas jasno pokazuju da potpuni prelazak na IQOS predstavlja manji rizik za vaše zdravlje od nastavka pušenja cigareta. *Važna informacija: IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin, koji stvara zavisnost
IQOS nije bez rizika. Oslobađa nikotin, koji stvara zavisnost. Najbolja odluka koju bilo koji pušač može donijeti je da potpuno prestane koristiti duhan i nikotin zajedno.
* Izvor: Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja, što uključuje podatke o hemijskoj aerosoli iz 10 kliničkih studija provedenih sa hiljadama sudionika u SAD-u, Japanu i Poljskoj i podatke iz 18 nekliničkih studija .
Saznajte više o boljem izboru

Saznajte više o boljem izboru

SAZNAJTE VIŠE
Istražite IQOS proizvode

Istražite IQOS proizvode

SAZNAJTE VIŠE
Testirajte IQOS

Testirajte IQOS

SAZNAJTE VIŠE