iqos science

Nauka iza IQOS-a

Naše putovanje u naučne procjene

Scientific programme.​

Razvili smo sveobuhvatan program naučne procjene korak po korak. Ovaj program je inspirisan praksom farmaceutske industrije i u skladu je sa smjernicama FDA iz 2012. godine o procjeni duhanskih proizvoda sa modifikovanim rizikom. Naša procjena je također sprovedena u skladu sa međunarodnim standardima.

Is IQOS less harmful?​

U laboratorijskim uslovima smo otkrili da je duhanska para IQOS-a manje toksična od dima cigareta.
Naši naučnici detaljno testiraju naše proizvode prije nego što isti dođu u ruke odraslih pušača. Koristeći in vitro testove u našim laboratorijama, procjenili smo citotoksičnost i genotoksičnost duhanske pare IQOS-a u poređenju sa dimom referentne cigarete osmišljene u istraživačke svrhe. Uzeti zajedno, rezultati ovih ispitivanja pokazuju da je duhanska para IQOS-a znatno manje toksična od dima iz referentne cigarete.
Ovo je samo djelić našeg rada. Ovi testovi su bili presudni prije nego što smo prešli na testiranje IQOS-a kod hiljada odraslih pušača koji su dobrovoljno učestvovali u našem kliničkom studijskom programu i na kraju nam omogućili da komercijalizujemo svoje proizvode.
iqos science
iqos science
iqos science

Clinical studies

Da li znatno manji broj i nivo štetnih materija u duhanskoj pari IQOS-a, također znače niži nivo takvih materija u tijelu? Ako smanjite nivo štetnih materija u duhanskoj pari IQOS-a, imalo bi smisla da potpuni prelazak sa cigareta na IQOS smanjuje izloženost ovim štetnim materijama. Da bismo to dokazali, mjerili smo biomarkere izloženosti ovim brojnim štetnim materijama kod hiljada pušača koji su učestvovali u našem kliničkom studijskom programu (neki su prešli na IQOS, dok su drugi ili nastavili da puše svoju marku cigareta ili su prestali tokom trajanja studije). Ove studije pokazuju da kada pušači pređu na IQOS, njihovo tijelo apsorbuje znatno niže nivoe štetnih materija, što zauzvrat rezultira povoljnim promjenama u brojnim markerima rizika odabranim zbog njihove poznate povezanosti sa bolestima koje imaju veze sa pušenjem. Ali to nije kraj.
iqos science

IQOS satisfaction. ​

Učesnici naše kliničke studije koji su prešli na IQOS takođe prijavljuju da IQOS pruža uporedive nivoe zadovoljstva kao cigarete. Ovo ide u prilog našem stavu da IQOS može biti prihvatljiva alternativa za odrasle pušače koji bi inače nastavili da puše. Na osnovu svih naučnih dokaza, uvjereni smo da je potpuni prelazak na IQOS manje štetan od nastavka pušenja cigareta.
Međutim, i ovo je važno: IQOS nije bez rizika, a smanjenje rizika takođe zavisi od historije pušenja svakog pojedinca.
Apsolutno najbolji izbor ostaje da se potpuno napusti upotreba duhana i nikotina.
iqos science
iqos science
iqos science

Long-term studies.

Kada IQOS bude dostupan na tržištu, istraživanje će se premjestiti iz sprovođenja u predtržišnom u posttržišno okruženje iz stvarnog svijeta. Tamo gledamo kako se taj proizvod koristi i i ko ga koristi da bismo upotpunili naše predtržišne rezultate i dali sve od sebe da otkrijemo i spriječimo upotrebu ili konzumiranje od strane nenamjerne publike. Nakon godina komercijalizacije u mnogim zemljama dostupni podaci potvrđuju naša predtržišna zapažanja, posebno u pogledu privlačnosti IQOS-a za odrasle pušače i relativne nezainteresovanosti za bivše pušače i one koji nikada nisu bili pušači. Također, pratimo izvještaje o zdravstvenim efektima sada kada proizvod koriste milioni odraslih korisnika. Dugoročne studije će nam na kraju pomoći da procjenimo potencijalno smanjenje rizika za pojavu bolesti korištenjem IQOS-a. Prikupljanje podataka za odgovor na ovo pitanje zahtjeva vrijeme, ali to je pravi izbor. Do sada svi podaci koje smo vidjeli upućuju u pravom smjeru.
iqos science

The result. ​

Sveukupni naučni dokazi koji su danas dostupni jasno pokazuju da prelazak na IQOS predstavlja bolju alternativu od nastavka pušenja cigareta.*

VAŽNA INFORMACIJA: IQOS ILUMA nije bez rizika.

Najbolja odluka koju svaki pušač može donijeti je da potpuno prestane sa upotrebom duhana i nikotina. *Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja cigareta. Vidi važne informacije na IQOS.com

Otkrij nauku iza zagrijavanja duhana
Saznaj više
Istraži naše proizvode
Learn more
Testiraj IQOS
Saznaj više
Ovaj proizvod nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva ovisnost. Samo za punoljetne pušače.