IQOS 2.4 Plus

IQOS 2.4 Plus
IQOS 2.4 Plus
Lako možete provjeriti razinu punjenja praćenjem ovih jednostavnih koraka:

1. Pritiskajte u trajanju od 1 sekunde dugme za uključivanje/isključivanje
2. LED svjetla će se upaliti i označiti razinu punjenja:
- 1 LED = niska razina punjenja
- 4 LED = uređaj je potpuno napunjen
Potrebno je oko 120 minuta da se potpuno napuni IQOS 2.4Plus džepni punjač iz električne utičnice. Punite IQOS 2.4Plus uređaj isključivo korištenjem IQOS AC adaptera i USB kabla.
IQOS uređaju nije potrebno potpuno punjenje da bi radio. Ako se IQOS 2.4Plus džepni punjač u potpunosti napuni, možete koristiti držač do 20 puta.
Lako možete izvršiti resetiranje svog IQOS 2.4Plus uređaja istovremenim pritiskom i otpuštanjem dugmadi za Bluetooth i Napajanje dok svjetla ne zatrepere na kratko.
Vibracije držača se aktiviraju u sljedećim situacijama:
- Na početku zagrijavanja (kada pritisnete dugme za start)
- Kada je iskustvo skoro gotovo (30 sekundi prije kraja)
Crveno svjetlo, bilo da treperi ili je postojano na Vašem držaču može da označava da:
- Držač nije napunjen
- Uređaj je van svoje optimalne radne temperature (10°C - 40°C)
- Pritisnuli ste dugme držača tijekom korištenja
- Kvar držača
Da biste riješili ovaj problem, možete pokušati sljedeće:

a. Provjerite da li je IQOS 2.4Plus džepni punjač uključen i ima dovoljno struje
b. Postavite držač u džepni punjač i sačekajte da se potpuno napuni (do 4 minuta)
c. Provjerite da li je električni kontakt Vašeg držača čist
d. Ako ništa od gore navedenog ne uspje, izvršite resetiranje svog uređaja
e. Još uvijek ništa? Kontaktirajte IQOS korisničku podršku putem telefona: 0800 2 12 12, e-pošte, Facebook-a ili Viber-a.
Dostupno od: Ponedjeljak - Subota 9:00h - 21:00h i Nedjelja 10:00h – 18:00h.

E-pošta: contact.ba@iqos.com
Facebook: https://www.facebook.com/iqos.bih/
Viber: https://iqos.buzz/iqos_ba

Ili tražite pomoć u najbližoj IQOS prodavnici
[Sve IQOS prodavnice daju potporu u vidu garancije. Preusmjerite se na pretraživač prodavnica IQOS na ovom veb sajtu].
a. Svjetlo držača na IQOS 2.4Plus džepnom punjaču označava kvar držača. Sporo pulsirajuće crveno svjetlo u toku punjenja znači da je baterija držača pri kraju svog životnog ciklusa.

b. Donje svjetlo na Statusu baterije džepnog punjača označava kvar džepnog punjača ili da je uređaj izvan optimalne radne temperature (10°C - 40°C)

Izvršite resetovanje svog uređaja i pobrinite se da bude unutar optimalnog temperaturnog raspona.

Još uvijek ništa? Kontaktirajte IQOS korisničku podršku putem telefona: 0800 2 12 12, e-pošte, Facebook-a ili Viber-a.
Dostupno od: Ponedjeljak - Subota 9:00h - 21:00h i Nedjelja 10:00h – 18:00h.

E-pošta: contact.ba@iqos.com
Facebook: https://www.facebook.com/iqos.bih/
Viber: https://iqos.buzz/iqos_ba

Ili tražite pomoć u najbližoj IQOS prodavnici
[Sve IQOS prodavnice daju potporu u vidu garancije. Preusmjerite se na pretraživač prodavnica IQOS na ovom veb sajtu].
IQOS 2.4Plus je dizajniran da radi u širokom temperaturnom opsegu, ali duhanska patrona ima najbolji ukus kada se uređaj koristi između 10℃ i 40℃.