IQOS ILUMA dodatna oprema

IQOS ILUMA dodatna oprema

IQOS ILUMA dodatna oprema
IQOS ILUMA dodatna oprema
Otvori vratanca džepnog punjača i skini vratanca tako što ćeš ih povući sa strane. Vratanca na mjestu drže magneti, tako da se ova operacija može ponoviti više puta i ne zahtjeva nikakav alat. Pričvrsti nova vratanca tako što ćeš ih poravnati sa okretnim vratancima. Kad se poravnaju, magneti će ih pričvrstiti na određenom mjestu.
Prsten se lako mijenja ali je potreban alat za skidanje prstena koji se dobija kao dodatna oprema uz prsten koji se odvojeno prodaje. Stavi alat za skidanje prstena na vrh prstena držača i okreni suprotno smjeru kazaljke na satu kako bi se otključao prsten.

Zatim, postavi novi prsten na držač tako što ćeš alat za skidanje prstena okrenuti u smjeru kazaljke na satu kako bi se prsten zaključao na određenom mjestu.
Da, možeš. Potpuno odlijepi omotač i skini ga od vrha na dole sa džepnog punjača. Pričvrsti novi omotač tako što ćeš ubaciti linearne magnete omotača u otvor istog oblika na džepnom punjaču. Sada je uređaj jedinstven i tvoj.