IQOS Uređaji

IQOS Uređaji
IQOS Uređaji
IQOS držač i džepni punjač su dizajnirani da budu sigurni, kao elektronski uređaji, kada se koriste u skladu sa instrukcijama u uputstvu za korisnike.
Oba su u saglasnosti sa zahtjevima za elektronsku sigurnost potrošača EU koja je označena sa “CE" (Evropska usaglašenost) simbolima na ambalaži.
Za više detalja vidjeti uputstvo za korisnike
Ako Vaš IQOS uređaj ne radi, jednostavno izvršite resetiranje.
Još uvijek ništa? Kontaktirajte IQOS korisničku podršku Telefonom: 0800 2 12 12, e-poštom, Facebook-om ili Viber-om. Dostupno od: Ponedjeljak - Subota 9:00h - 21:00h i Nedjelja 10:00h – 18:00h.

E-poštom:contact.ba@iqos.com
Facebook: https://www.facebook.com/iqos.bih/
Viber: https://iqos.buzz/iqos_ba

ILI tražite pomoć u najbližoj IQOS prodavnici
[Sve IQOS prodavnice daju potporu u vidu garancije. Preusmjerite se na pretraživač prodavnica IQOS na ovom veb sajtu].
Držite IQOS dalje od vode, direktnog sunca i/ili toplote.
Ne ostavljajte IQOS uređaj na duži period na vrućem mestu, kao što je unutar kola, pošto baterija ili elektronika mogu biti oštećeni ili značajno umanjenih funkcija.
Možete lako očistiti svoj IQOS™ držač i poklopac u nekoliko koraka:
IQOS držač:

• Priprema
1. isključite svoj IQOS držač
2. sačekajte najmanje 30 sekundi da se grijač ohladi
3. uklonite poklopac
4. klizanjem otvorite svoj IQOS alat za čišćenje i provjerite da li je deformisan i bez čestica

• Ubacite čistač
1. pravim i nježnim pokretom ubacite IQOS alat za čišćenje dok ne dodirne dno komoru za zagrijavanje
2. nemojte još uvrtati

• Očistite
1. bez daljeg pritiska pri guranju, nježno uvrnite IQOS™ alat za čišćenje 2-3 puta
2. prestanite da uvrćete, i izvucite alat pravo iz držača
3. nježno tapnite držač i alat za čišćenje da biste uklonili ostatke duhana

• Završite – koristite IQOS™ štapiće za čišćenje za završni dodir.
1. umetnite IQOS™ štapić za čišćenje pravo duž komore
2. nemojte gurati ili udarati o grijač
3. ne pokušavajte da čistite grijač
4. u slučaju da se IQOS™ štapić za čišćenje, nemojte forsirati. Jednostavno koristite ponovno IQOS alat za čišćenje i ponovite gornje korake.

IQOS poklopac:
1. Očistite unutrašnjost IQOS™ poklopca sa vrha korištenjem IQOS™ štapića za čišćenje
2. Očistite dno poklopca korištenjem IQOS™ alata za čišćenje:
a. Ubacite IQOS™ alat za čišćenje dok ne dodirne dno poklopca
b. Bez dodatnog guranja, nježno uvrnite IQOS™ alat za čišćenje 2 - 3 puta
c. Prestanite da uvrćete i nježno tapnite i poklopac i IQOS™ alat za čišćenje da biste uklonili ostatke duhana.
Nježno tapnite IQOS™ alat za čišćenje na površini i koristite krpu da biste se otarasili ostataka.
Ne čistite ga vodom da biste izbjegli kontakt elektronike IQOS™ držača sa vlagom.
Da biste osigurali optimalan ukus, preporučujemo da čistite svoj IQOS™ jednom dnevno. Možete čistiti i češće ako želite.
Redovno čišćenje Vašeg IQOS™ učinit će proces čišćenja brzim i glatkim.
Koristite samo originalne IQOS™ alate za čišćenje da očistite svoj IQOS™.