Tehnologija zagrijavanja a ne gorenja

Tehnologija zagrijavanja a ne gorenja
Tehnologija zagrijavanja a ne gorenja
IQOS predstavlja alternativu za odrasle pušače koji bi i inače nastavili da puše i koji žele da uživaju u pravom okusu duhana bez mnogobrojnih neprijatnosti cigareta, kao što su pepeo ili dim. Nije namijenjen ljudima koji su prestali pušiti ili nikad nisu pušili. IQOS i duhanske patrone nisu za maloljetnike. Za više detalja, molimo Vas pogledajte sekciju Važne informacije.
Ne. IQOS nije uređaj za prestanak pušenja, niti je namijenjen kao uređaj za prestanak pušenja. Ukoliko ste zabrinuti za zdravstvene efekte pušenja, najbolji izbor je da prestanete koristiti duhan u potpunosti.
IQOS je alternativa za odrasle pušače koji bi u suprotnom nastavili da puše i koji žele da uživaju u pravom okusu duhana bez mnogih od neželjenih efekata cigareta, kao što su pepeo i dim. On nije za ljude koji su prestali da puše ili nikada nisu pušili.

IQOS je naš najnapredniji bezdimni proizvod koji koristi sofisticiranu elektroniku da zagrije duvan umjesto da ga sagoreva kako bi ispustio paru sa ukusom koja sadrži nikotin.

IQOS i duhanske patrone nisu za maloljetne osobe (ispod 18 godina starosti).
Pogledajte odjeljak Važne informacije za detaljnije informacije.
https://ba.iqos.com/bs/proizvodi/iqos/informacije
IQOS je bolja alternativa pušenju zbog toga što zagrijava duhan umjesto da ga sagorijeva. On pruža pravi okus duhana bez vatre, pepela ili dima cigareta i sa manje mirisa.

IQOS emituje u prosjeku 95% niže nivoe štetnih sastojaka u poređenju sa cigaretama.*

Prelazak u potpunosti na IQOS predstavlja manji rizik po Vaše zdravlje od nastavljanja pušenja.**

VAŽNA INFORMACIJA: To nužno ne znači i smanjenje rizika od 95%. IQOS ILUMA nije bez rizika.

Važne informacije: IQOS nije bez rizika. On sadrži nikotin, koji stvara ovisnost.

Ako ste zabrinuti za uticaj pušenja na zdravlje, najbolja opcija za Vas je da potpuno prestanete da koristite duhan i nikotin.

*Smanjenje nivoa emisije 9 štetnih sastojaka koji se nalaze u dimu cigarete (isključujući nikotin), a čije smanjenje preporučuje Svetska zdravstvena organizacija. Vidi važne informacije na IQOS.com**VAŽNA INFORMACIJA: IQOS ILUMA nije bez rizika i oslobađa nikotin koji izaziva ovisnost.

Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja cigareta. Vidi važne informacije na IQOS.com

Ne biste trebali. IQOS uređaj je dizajniran da radi isključivo sa duhanskim patronama, i obrnuto.

Samo njihovim zajedničkim korištenjem možete u potpunosti iskoristiti sve prednosti koje pruža i koje su dokazane od strane PMI science. Sve naše studije zasnovane su na korištenju IQOS uređaja sa duhanskim patronama.
Ne. IQOS nije bez rizika. IQOS emituje duhansku paru koja sadrži u prosjeku 95% niži nivo štetnih hemikalija u poređenju sa cigaretama*. Prelazak u potpunosti na IQOS predstavlja manji rizik od nastavljanja pušenja.**

VAŽNA INFORMACIJA: To nužno ne znači i smanjenje rizika od 95%. IQOS ILUMA nije bez rizika.

Važne informacije: IQOS nije bez rizika. On sadrži nikotin, koji stvara zavisnost.

*Smanjenje nivoa emisije 9 štetnih sastojaka koji se nalaze u dimu cigarete (isključujući nikotin), a čije smanjenje preporučuje Svetska zdravstvena organizacija. Vidi važne informacije na IQOS.comAko ste zabrinuti za uticaj pušenja na zdravlje, najbolja opcija za Vas je da potpuno prestanete da koristite duvan i nikotin.

**Na osnovu ukupnih dokaza dostupnih za IQOS u poređenju sa nastavkom pušenja cigareta. Vidi važne informacije na IQOS.com

U slučaju da IQOS™ nije izričito reguliran, potrošači bi trebalo da poštuju pravila i koriste zdrav razum u vezi sa tim gde i u čijoj okolini koriste proizvod.
Sastav aerosola ovog proizvoda je značajno različit od sastava dima cigarete.
Odluku koja se tiče korištenja u zatvorenom javnom prostoru će morati da donesu vlasti.

U avionu: potrošači bi trebalo da traže dozvolu od zaposlenih u aviokompaniji. Većina aviokompanija trenutno ne dozvoljava pušenje ili korištenje alternativnih duhanskih proizvoda u svojim letelicama.
Dozvola za unos za duhanske patrone je slična kao za cigarete i razlikuje se od zemlje do zemlje.

Prije odlaska na odmor, dobro provjerite dozvole postavljene od strane odgovarajuće vladine agencije u zemlji u koju putujete.

Carinske vlasti u zemlji Vaše destinacije mogu osporiti višak dozvoljenog za unos i može oduzeti proizvod ili čak primjeniti kazne.

Putnici bi trebalo da provjere prije putovanja da li je unošenje duhanskih proizvoda u zemlju destinacije dozvoljeno.
Za bilo kakvu pomoć kontaktirajte Vašu Službu za korisnike:
Telefonom: 0800 2 12 12, Ponedjeljak - Subota 9:00h - 21:00h i Nedjelja 10:00h – 18:00h.
E-poštom: contact.ba@iqos.com
Facebook: https://www.facebook.com/iqos.bih/
Viber: https://iqos.buzz/iqos_ba
Ne. Iako potpuni prelazak na IQOS predstavlja manji rizik za vaše zdravlje, IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Ako ste zabrinuti zbog uticaja pušenja na zdravlje, najbolje za vas je da prestanete sa korištenjem duhana i nikotina. Međutim, potpuni prelazak na IQOS je bolji izbor od nastavka pušenja.
Nikotin izaziva zavisnost. Međutim, on nije glavni uzrok bolesti povezanih sa pušenjem. IQOS oslobađa nikotin na sličan način kao i cigarete. Naše kliničke studije pokazuju da je količina i stopa apsorbovanog nikotina, uporediva kada se koristi jedna duhanska patrona sa IQOS-om, sa onim kod pušenja jedne cigarete.
Procenat se odnosi na prosječno smanjenje nivoa određenih sastojaka prioritetnih za djelovanje poznatih javnozdravstvenih organizacija kao što su SZO i američka FDA koji su poredili duhansku paru koju oslobađa IQOS u poređenju sa dimom iz 3R4F referentne cigarete. Da bismo to postigli, sakupljamo duhansku paru i dim pod režimom Health Canada Intense za mašinsko pušenje (zapremina 55 ml, 2 sekunde trajanja izdisaja, 30 sekundi interval pušenja) koristeći poređenje na osnovu štapića. Proračuni redukcije isključuju nikotin.
Ukupnost dokaza uključuje kliničke podatke PMI-a (sproveli smo 10 kliničkih studija sa hiljadama učesnika u SAD-u, Velikoj Britaniji, Japanu i Poljskoj), hemiju aerosola i podatke iz 18 nekliničkih studija. Ukupnost dokaza pokazuje da prelazak na IQOS u potpunosti, iako nije bez rizika, predstavlja manji rizik od štete u poređenju sa nastavljanjem pušenja cigareta.
Koristimo PMI finansijske izvještaje ili procjene, IQOS korisničke panele i PMI istraživanje tržišta. Broj ukupnog broja korisnika o kome izvještavamo odnosi se na IQOS korisnike za koje PMI duhanske patrone predstavljaju najmanje 5% njihove dnevne potrošnje duhana u posljednjih 7 dana, dok se broj ljudi za koje procjenimo da su potpuno odustali od pušenja cigareta odnosi na korisnike IQOS-a koji su u potpunosti prestali sa pušenjem i za koje PMI duhanske patrone predstavljaju najmanje 70% njihove prethodne 7-dnevne potrošnje grijjanog duhana.
To je cigareta koju je samostalno dizajnirao Univerzitet u Kentuckiju u SAD-u za potrebe naučnog istraživanja. To je upoređivač koji se obično koristi u istraživanju duhana, a koji omogućava upoređivanje podataka određene studije sa podacima druge studije. 3R4F istraživačke cigarete nisu komercijalno dostupne potrošačima.