IQOS ILUMA uređaji - Kako se koriste

IQOS ILUMA uređaji - Kako se koriste

Support FAQ IQOS ILUMA uređaji - Kako se koriste
Support FAQ IQOS ILUMA uređaji - Kako se koriste
1. Ubaci duhansku patronu specijalno dizajniranu za IQOS ILUMA uređaje do linije na filteru dok držač ne zavibrira, a svjetlo(a) ne zatreperi(e). Grijanje počinje automatski ili (po potrebi) pritiskom na dugme u trajanju od 1 sekunde.
2. Počni sa korištenjem kada držač zavibrira, a svjetla postanu statična.
3. Kako bi označio posljednjih 30 sekundi ili posljednja 2 dima, držač će zavibrirati, a bijelo svijetlo(a) će početi da pulsira(ju).
4. Izvadi iskorištenu duhansku patronu i odloži je čim se potpuno ohladi u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.
5. Ubaci držač u punjač da bi se ponovo napunio.
Neke funkcije i podešavanja, kao što su autostart, prilagođavanje, zaključavanje i otključavanje mogu da se uključe ili isključe preko IQOS aplikacije. Preuzmi IQOS aplikaciju iz prodavnice za aplikacije i registruj uređaj koristeći QR kod koji ćeš naći: skidanjem poklopca sa vratanaca – IQOS ILUMA, ispod omota – IQOS ILUMA PRIME, ili sa zadnje strane uređaja – IQOS ILUMA ONE. Takođe, možeš posjetiti iqos.com i slijediti uputstva sa ekrana.
Stavi držač u džepni punjač i pritisni dugme u trajanju od 10 sekundi, a zatim ga pusti. Sva svjetla za status će se ugasiti, trepnuti dvaput i upaliti da bi se potvrdilo RESETOVANJE.
Možeš provjeriti koliko konzumacija ti je preostalo na dva načina – bilo na samom držaču ili na džepnom punjaču. Evo kako:

Da provjeriš status na držaču: Nagni držač prema sebi ili nakratko pritisni dugme. Svjetla pokazuju nivo baterije. 2 svjetla znače spreman za 2 konzumacije, 1 svjetlo znači spreman za 1 konzumaciju.

Da provjeriš status na džepnom punjaču: Kratko pritisni dugme džepnog punjača. Svjetlo na džepnom punjaču će se upaliti: 2 svjetla znače spreman za 2 konzumacije, a 1 svjetlo znači spreman za 1 konzumaciju.
Nivo napunjenosti baterije na džepnom punjaču provjerava se lako. Kratko pritisni dugme džepnog punjača. Svjetla za status džepnog punjača će se upaliti da bi pokazala nivo baterije.

· 4 BIJELA svjetla: baterija je potpuno napunjena
· 3 BIJELA svjetla: preostalo je do 75% baterije
· 2 BIJELA svjetla: preostalo je do 50% baterije
· 1 BIJELO svjetlo: preostalo je do 25% baterije
Žuto/narandžasto trepereće svjetlo na držaču: to znači da je baterija istrošena i da držač treba da se napuni. Trajanje dopunjavanja držača IQOS ILUMA:

• u prosjeku 1 min 50 s za dopunu od 0 do 1 konzumacije*
• u prosjeku 3 min 25 s za dopunu od 1 do 2 konzumacije*
• u prosjeku 5 min 15 s za dopunu od 0 do 2 konzumacije*

*Više informacija u dijelu o degradaciji baterije.

Crveno trepereće svjetlo na držaču: stavi držač u džepni punjač i onda resetuj džepni punjač.

Bijela svjetla trepnu dvaput na držaču: to znači da je tvoj uređaj IQOS ILUMA izvan opsega radne temperature. Opseg radne temperature je između >0°c/<40°c.
Uređaj se puni brzo i jednostavno, imaj na umu da bi korištenje bilo bezbjedno, puni uređaj IQOS ILUMA pomoću adaptera za napajanje i kabla za punjenje koji su ti isporučeni zajedno sa uređajem. Potrebno je otprilike 135 minuta u normalnim uslovima prostorije da se originalni džepni punjač IQOS ILUMA potpuno napuni putem adaptera za napajanje priključenog na električnu utičnicu.

• u prosjeku 1 min 50 s za dopunu od 0 do 1 konzumacije*
• u prosjeku 3 min 25 s za dopunu od 1 do 2 konzumacije*
• u prosjeku 5 min 15 s za dopunu od 0 do 2 konzumacije*
• u prosjeku 10 min 5 s za prvo punjenje*

*Više informacija u dijelu o degradaciji baterije.
Da, ali samo sa kablom i strujnim adapterom IQOS 3 generacije.
Kako bi tvoje iskustvo bilo još lakše, IQOS ILUMA ima i nove napredne funkcije.

Autostart
Tvoj IQOS ILUMA prime držač će početi da se automatski zagrijava kada pravilno staviš duhansku patronu. Držač će zavibrirati da ti signalizira da je SMARTCORE INDUCTION SYSTEM otpočeo automatsko zagrijavanje. Ova funkcionalnost je automatski dostupna i može se ugasiti putem IQOS aplikacije. Kada je uređaj spreman za korištenje, uređaj će zavibrirati po drugi put. Zagrijavanje možeš da pokreneš i pritiskom na dugme na držaču.

Uspravljanje držača
Podizanjem držača tokom konzumacije, jedna ili dvije lampice će ti pokazati koliko je još ostalo do kraja konzumacije.

Duplo tapkanje
Jednostavno dodirni dva puta držač tokom konzumacije i držač će zavibrirati da ti ukaže koliko je ostalo do kraja konzumacije:
3 vibracije: 75-50%
2 vibracije: 50-25%
1 vibracija: manje od 25%

Možeš uključiti i prilagođavati vibracije kako ti želiš pomoću IQOS aplikacije.
Ako autostart ne kreće samostalno:

• Provjeri da li koristiš duhanske patrone posebno dizajnirane za IQOS ILUMA uređaje
• Provjeri da li je pravilno ubačena duhanska patrona u držač
• Provjeri da funkcija auto-starta nije deaktivirana u aplikaciji
• Stavi držač u džepni punjač i izvrši RESETOVANJE tako što ćeš pritisnuti i držati dugme na džepnom punjaču u trajanju od 10 sekundi (dok se svjetla ne ugase). RESETOVANJE je potvrđeno kad pustiš dugme i sva svjetla trepnu dva puta

Ako držač počne sam da radi, a da duhanska patrona nije ubačena:

• Stavi držač u džepni punjač i izvrši RESETOVANJE tako što ćeš pritisnuti i držati dugme na džepnom punjaču u trajanju od 10 sekundi (dok se svjetla ne ugase). RESETOVANJE je potvrđeno kad pustiš dugme i sva svjetla trepnu dvaput.
• Ako RESETOVANJE ne riješi ovaj problem, preuzmi IQOS aplikaciju i ukloni funkciju AutoStart iz podešavanja držača.

Zapamti, možeš započeti konzumaciju duhana i manuelno. Ubaci duhansku patronu u držač i pritisni dugme u trajanju od dvije sekunde kako bi se aktivirala konzumacija. Ako se ovaj problem nastavlja, posjeti najbližu IQOS zonu kako bi jedan od naših agenata mogao da ti pomogne ili pozovi našu korisničku podršku.
Kožni omotač se lako čisti. Čisti omotač vlažnom krpom koja ne sadrži alkohol. Nijedno oštećenje nije obuhvaćeno garancijom.
This product is not risk-free and delivers nicotine, which is addictive. For adult use only.​